3500 hushåll får nytt tömningsschema

19 april, 2018

 

Ett steg på vägen mot fossilfritt.

I dagarna får cirka 3 500 hushåll ett nytt tömningsschema för sophämtning. Anledningen till förändringen är att vi behöver få jämnare fördelning på bilarna som hämtar våra sopor. På LSR jobbar vi dessutom för att få våra transporter fossilfria på sikt. Och i transporterna ingår förstås bilarna som hämtar dina sopor.

Nu ska vi rulla på fordonsgas

Framöver ska sopbilarna som kör för LSR därför rulla på gas i stället för diesel. Men i dag finns det väldigt få tankställen för fordonsgas i Landskrona och Svalöv. Och sopbilarna ska ju helst inte bli stående ute på rundan. Så den här miljösatsningen påverkar också tömningsschemat.

Sammantaget betyder det här att du får en ny hämtningsdag för dina sopor. I vissa fall kan det också bli ny hämtningsvecka. Ditt nya tömningsschema kommer i brevlådan och du hittar det också här.

 

Det vanligaste frågorna

Är jag berörd av turomläggningen?
Vi har skickat brev till de kunder som fått ny tömningsdag. Är du osäker kan du enkelt logga in på mina sidor och se vilken dag du har tömning.

Vilka kärl skall jag ställa ut?

Ställ ut både rest och matavfallskärl nästkommande 2 tömningar räknat från 23:e april. Därefter följer du vad som står i schemat.
Har du tömning av bägge kärl var 14:e dag fortsätter du sätta ut bägge kärl.

Gäller turomläggningen mitt trädgårdsavfall?
Tömningsdag för ditt trädgårdsavfall hittar du här. Trädgårdskärlen omfattas inte av turförändringarna.

Gäller turomläggningen 4-fackskärlen?
Är du med i projektet hittar du ditt 4-facks tömningsschema här. 4-fackskärlen omfattas inte av turförändringarna.

Det fungerar inte att logga in med mitt kundnummer på mina sidor.
Har du problem med att logga in på ”Mina sidor”, skicka oss ett mail till  kundtjanst@lsr.nu så kan vi återställa ditt lösenord till dig