Du vinner på återvinning.

Återvinning spelar roll om jordens resurser ska räcka även till barn och barnbarn. Och dessutom är det viktigt att vissa saker aldrig hamnar i dina sopor. Dit hör grovavfall, elavfall, farligt avfall och mediciner. En del av det här är farliga saker som ställer till stor skada i vår miljö. Så du gör planeten en verklig tjänst när du lämnar det avfallet till återvinning.

Grovavfall till åvc.

Grovavfall är det som tar så stor plats att du inte får ner det i sopkärlet. Som möbler, cyklar, trumset och trampbilar. Grovavfallet tar du till återvinningscentralen (åvc) och lämnar utan kostnad där. Vi har en åvc i Landskrona, en i Svalöv och en mottagningsstation på Ven.

El och farligt till åvc.

Elavfall och farligt avfall typ alla sorters lampor, färg, batterier och parfymer lämnar du också utan kostnad på åvc. Den här sortens avfall innehåller mängder med elakheter. Det är väldigt viktigt att det inte hamnar i soporna.

Avfall åvc tar emot.

Brännbart, ej brännbart, elektronik, farligt avfall, vitvaror, metall, skrot, kyl och frys, schakt, trädgårdsavfall, ris och grenar, gips, trä, tryckimpregnerat trä, wellpapp och kartong, stoppade möbler, isolering och planglas.

Detta kan du lämna på Ven.

På Vens mottagningsstation tar vi emot brännbart, ej brännbart, metall, skrot, trä, tryckimpregnerat trä, farligt avfall, elektronik, trädgårdsavfall och schakt.

Medicin till apoteket.

Medicin du inte har användning för lämnar du på apoteket. Släng den inte i soporna och spola aldrig ner medicin på toaletten. Kasserade kanyler lämnar du på apoteket i särskild behållare som du får där. Att lämna medicin och kanyler på apotek kostar inget.

Det här lämnar du till åvs.

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som ansvarar för återvinningsstationerna (åvs) i kommunerna. FTI samlar in och återvinner förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas. Plus tidningar, reklamblad, papper från skrivare och annat returpapper. På ftiab.se hittar du närmaste åvs.

Lämna second hand.

Återbruket är ett samarbete mellan LSR och LISA (Landskronas idrottsföreningars samorganisation). LISA driver Återbruket och LSR sponsrar genom att upplåta en röd container där Landskronaborna kan lägga saker som går att återanvända. Återbrukets butik finns på Eriksgatan 14B.

Myrorna har en klädinsamling på åvc i Landskrona. År 2016 samlade Myrorna in 8 000 ton kläder och tusentals prylar, böcker och möbler i hela landet.

Malvan har ett stort, blått kärl på åvc i Landskrona. Genom Malvan samlar LSR här in kläder till behövande i Landskrona. Malvan har butik på Drottninggatan 19 i Landskrona.

Emmaus har ett samarbete med LSR på åvc i Svalöv, där Emmaus har en container. Här kan du lämna kläder som säljs i Emmaus lokaler i Fredriksdal, Ask 1790 mellan Marieholm och Röstånga.