Dokument

Gemensamt för Landskrona och Svalöv

Avtal och abonnemangsanmälan (443,08 KB)
Renhållningstaxan (615,29 KB)
Autogiroanmälan (254,88 KB)
Blankett för fettavskiljare (519,66 KB)
Årsredovisning (8,58 MB)
Recyclopedia (469,16 KB)

Landskrona

Renhållningsordning (141,51 KB)
Prislista småföretagare Landskrona åvc (93,46 KB)
Prislista småföretagare Ven åvc (228,41 KB)
Prislista verksamhetsavfall brännbart m.m. (173,51 KB)
Prislista verksamhetsavfall schakt m.m (18,34 KB)

Svalöv

Renhållningsordning (134,76 KB)
Prislista småföretagare Svalövs åvc (228,41 KB)

Pdf:er till miljöhus

Restavfall (567,53 KB)
Matavfall (575,13 KB)
Blandat avfall (675,23 KB)
Elavfall (446,11 KB)