Massor och deponi.

En del material som vi tar emot via vår fordonsvåg går till sluttäckning av Lundåkradeponin. Det är bland annat jord, puts, tegel, sten, betong, grus och lera. Alla transporter och material till deponin som inte finns i ordinarie prislista eller är av större mängd ska först godkännas av LSR. Kontakta kundtjänst för att komma i kontakt med rätt person så får du pris och klartecken för att köra in, 0418-45 01 00, kundtjanst@lsr.nu.

Dina massor återställer deponin.

Lundåkradeponin är lika stor som hela Citadellsområdet. Här har vi inte tippat avfall alls efter 2009. Det stora jobbet är nu att återställa deponin. Och där gör du och dina massor ett viktigt jobb. Klart blir det nog inte före 2020, men då ska deponin vara ett grönskande och miljösäkert område.

Husvärme och renat vatten.

Soporna som i många år dumpats på deponin kan bli värme i våra hus. När soporna bryts ner bildas metangas, en växthusgas som är drygt 20 gånger värre än koldioxid. Tack vare 64 gasbrunnar kan vi ta hand om gasen. Vi samlar upp den och pumpar den vidare till Landskronas fjärrvärmeverk. Där blir en stor del av metangasen värme. Den räcker till att värma ungefär 500 villor varje år. När det regnar rinner vatten ner genom deponin och tar upp en del föroreningar. Det lakvattnet samlar vi upp i stora dammar där vi renar det bland annat med hjälp av bakterier. När vattnet är tillräckligt rent släpper vi ut det i Lundåkrabukten.