Så läser du din faktura.

Här förklarar vi begreppen som kan förekomma på din faktura.

Grundavgift.

Denna avgift betalar alla och den täcker återvinningscentralerna, administration, information, utveckling, farligt avfall med mera.

Sophämtning 190 liter var 14:e dag.

Kostnaden för ditt kärl och hämtning, transport och behandling av ditt avfall.
I detta exempel ett 190-liters restavfallskärl som blir tömt var 14:e dag.

Miljöstyrningsavdrag.

Detta belopp dras av från Miljö- och Kompostalternativen och läggs till på
Mixabonnemanget. Detta för att Miljöabonnemanget är bäst för miljön.
Miljöstyrningen är intäktsneutral för LSR och genererar inga intäkter.

Sophämtning 140 liter var 14:dag.

Kostnaden för ditt kärl och hämtning, transport och behandling av dina sopor.
I detta exempel är det för ett 140-liters matavfallskärl som blir tömt var 14:e dag.