Lägg otäcka växter i brännbart

20 februari, 2018

Invasiva växter ska inte läggas i trädgårdsavfallet utan lämnas till ÅVC.

Det är Naturvårdsverket som ber om hjälp att fasa ut dessa växter. Invasiva arter är sådana främmande växter som har förts in till Sverige och riskerar att konkurrera ut inhemska arter.

Exempel på växter är jätteloka (även kallad jättebjörnloka), jättebalsamin, parkslide, skunkkalla, kabomba och smal vattenpest.

Växterna är olämpliga att kompostera med trädgårdsavfall eftersom fröer riskerar att överleva komposteringen och därefter spridas vidare.

 

Så ska du göra:

Förpacka dessa växter i sopsäckar och lämna i containern för brännbart på återvinningscentralen i Landskrona, Svalöv eller på Ven.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida eller på Sopor.nu 

Här finns även alla invasiva växter samlade i en pdf.