Materialvärlden – en kampanj för förskoleklasser

14 februari, 2019

Materialvärlden är ett initiativ från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som rekommenderas för både familjer och förskolor. Målet med det pedagogiska materialet är att lära barn om återvinning och få dem att känna att de kan påverka miljön och vara med och skapa en mer hållbar värld.

Klicka här för att komma till materialvärlden. 
Det finns även gott om material för pedagogerna på förskolan.