Plast – boven bakom sämre resultat för matavfall

26 februari, 2019

Pressmeddelande 2019-02-25

I nuläget måste hela 34 procent av det matavfall LSR samlar in i Landskrona och Svalöv kasseras. Det innebär att matavfallet gå till förbränning i stället för att bli biogas till fordon och biogödsel för åkrarna. Ett stort slöseri med en viktig resurs. Trenden när det gäller hushållens sortering av matavfall går nu åt fel håll. Under 2018 minskade mängden matavfall som LSR levererade för produktion av biogas och biogödsel med hela 19 procent.

Plast den stora boven
Plasten är den stora boven här. Det kan till exempel handla om att man förpackar den bruna papperspåsen i en plastpåse innan man lägger den i kärlet för matavfall. Eller att plastförpackningar följer med ner i den bruna påsen för matavfall. Och i båda de här fallen måste matavfallet alltså kasseras.

-Trenden med bioplastpåsar förvärrar dessutom det hela. De är komposterbara under vissa betingelser. Men bioplastpåsarna hör varken hemma i matavfallet eller i naturen, säger Robert Svensson som är VD på LSR.

Bara en påse är rätt påse
Det är alltså bara en påse som är rätt påse för matavfallet. Det är den bruna papperspåsen som hushållen får antingen via fastighetsbolaget, från bostadsrättsföreningen eller direkt från LSR. Alla andra påsar, oavsett material, är fel påsar.

Bidrag till nedskräpning
Så kallad bioplast som marknadsförs som nedbrytbar riskerar också att bidra till problemet med nedskräpning.

-Den här typen av plast bryts inte alltid ned tillräckligt snabbt. Ibland kräver den också en speciell miljö för att brytas ned helt. Så som konsumenten inte betraktar nedbrytbar plast som avfall betyder det ökad risk för nedskräpning, säger Sara Waxegård som är miljövetare hos LSR. 

För mer information: Robert Svensson, VD LSR, telefon: 0418-450108 mejl: rsn@lsr.nu