Trädgårdsabonnemang 2018

20 februari, 2018

För 800 kronor kan du nu beställa ett särskilt abonnemang för trädgårdsavfall
. Avfallet hanterar du separat och det får inte blandas med annat avfall. Abonnemanget innebär att du har ett 370-literskärl för trädgårdsavfall som vi tömmer var 14:e dag under 34 veckor. Mellan mars och november blir det totalt 17 tömningar med start v. 12-13. Under tömningsuppehåll förvarar du kärlet själv. Vi kan även hämta hem det för 250 kronor.

Kontakta oss på kundtjanst@lsr.nu om du vill beställa ett trädgårdsabonnemang. Ange din adress eller kundnummer i mejlet.

Trädgårdsavfall 2018