4fack – utvärdering av försöket

13 december, 2018

Utvärdering enkätundersökning

Stort tack till alla som besvarat enkäten om hur du upplever tjänsten med 4fack. Med din medverkan kan vi bli bättre!

Enkäten skickades ut till 417 kunder som deltagit i testperioden i Häljarp och Teckomatorp. Vi hade en svarsfrekvens med totalt 319 inkomna svar. Enkäten visade att:

  • 91 % av hushållen tycker att 4fack underlättar källsorteringen.
  • 57 % av hushållen anser att 4facken ökat deras källsortering.
  • 86 % har minskat sina resor till återvinningsstationen.
  • 92 % tycker att det känns bra för miljön med 4 fack.
  • 99 % av hushållen vill fortsätt med 4fack.

en djupare presentation av enkätundersökningen kan ni läsa genom att klicka här.