Ägarbytetest 2020-09

  1. Jag är InflyttandeUtflyttande

  2. Typ av boende VillaSommar/fritidsboende


  3. Jag Hyr bostadenÄger bostaden
  2. Typ av boende VillaSommar/fritidsboende


  3. Jag har Hyrt bostadenÄgt bostaden


  4. Mina uppgifter:  5. Adress jag flyttar till
  6. Faktureringsadress*

  Samma som adressen i fråga 5.Annan

  8. Abonnemang* (kryssa i det abonnemang du väljer)

  Miljö 13/26Miljö 26/26MixKompost

  Miljö 13/26 har tömning av restavfall var 4:e vecka.
  Miljö 26/26 har tömning av restavfall varannan vecka.

  Kompost.

  Om du väljer abonnemanget Kompost måste du först göra en ansökan om detta. I Landskrona skickar du din ansökan till kommunens miljöförvaltning och i Svalöv tills Söderåsens miljöförbund.
  Fram till att vi får in din godkända ansökan kommer du att ha den abonnemangstyp vi kallar Mix. Genom att kryssa i rutan här accepterar du att du får ett Mixabonnemang tills din ansökan om Kompost är godkänd.
  5. Adress jag flyttar från  8. Ny abonnemangsinnehavare (Ägare)

  8. Ny abonnemangsinnehavare (Hyresgäst)

  Samma som min hyresvärdNy hyresgäst

  Jag försäkrar att jag lämnat korrekta uppgifter och samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).