Aldrig tidningar och förpackningar i sopkärlet!

13 maj, 2020

I en plockanalys 2019 undersökte vi bland annat vad som fanns i hushållens kärl för restavfall. Resultatet var inget vidare. Hela 30 procent av innehållet i kärlen var nämligen tidningar och förpackningar. Som ju aldrig ska hamna i sopkärlet. Detta ska lämnas på återvinningsstationen. 

Att sortera rätt är faktiskt inte frivilligt. Både lagen och lokala avfallsföreskrifter kräver att vi alla sorterar vårt avfall. Källsortering är ett måste för att ta vara på miljön och våra begränsade resurser på jorden. Om du är osäker på hur du ska sortera kan du här på sajten klicka på Sortera rätt!

Förpackningar och tidningar till återvinningsstationen

Tidningar och förpackningar av plast, glas, metall och papper hör varken hemma i matavfallet eller i restavfallet. Detta lämnar du på återvinningsstationen (åvs). Där finns gröna behållare som du hittar på olika ställen i Landskrona och Svalöv. Åvs hittar du också på våra återvinningscentraler (åvc).

Elavfall och farligt avfall till åvc

På åvc lämnar du ditt elavfall, som batterier och småelektronik. Liksom ditt farliga avfall, som parfym och färg. Mediciner och riskavfall som sprutor och kanyler lämnar du på apoteket i behållare som du får utan kostnad där.

Grovavfall och trädgårdsavfall till åvc

Ditt grovavfall – det som inte får plats i sopkärlet – lämnar du på åvc. Där lämnar du också ditt trädgårdsavfall. Om du vill kan du också beställa hem ett separat kärl för trädgårdsavfallet. Avfall från trädgården komposterar vi och använder till sluttäckningen av vår deponi.

Återvinning ett måste för planeten

Sorteringen är viktig därför att vi behöver återvinna så mycket som möjligt. Och om tidningar, förpackningar och annat som ska bli nya produkter hamnar i ditt vanliga sopkärl blir det ingen återvinning. Då går allt till förbränning, ett rejält slöseri med viktiga resurser. Och kravet på källsortering gäller förstås oavsett vilket abonnemang du har hos oss – Miljö, Mix eller Kompost.