Det här lämnar du till åvs.

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som har ansvar för återvinningsstationerna (åvs) i kommunerna. FTI ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Detta på uppdrag av de företag – producenterna – som distribuerar förpackningar och tidningar i Sverige. FTI:s verksamhet finansieras av producenterna och FTI drivs utan vinstsyfte. På ftiab.se hittar du närmaste åvs. Där kan du också ställa frågor och lämna klagomål. I det här avfallet med så kallat producentansvar ingår förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas. Enbart förpackningar, alltså. Inte dricksglas och stekpannor. På återvinningsstationerna i kommunen lämnar du också tidningar, reklamblad, papper från skrivare och annat returpapper.