Bättre tider för återanvändare

15 november, 2018

 

Återbruket flyttar nu till ny lokal på vår återvinningscentral (åvc) i Landskrona. Det betyder bättre förutsättningar för ännu mer och bättre återanvändning av saker som är rena, hela och fungerar. Och som andra kan ha nytta och glädje av i stället för att det blir avfall.

Återbruket på åvc har hittills huserat i egen container. Det har fungerat så där. Verksamheten har inte alltid varit i nivå med vad både du som lämnat saker där och personalen på åvc har rätt att kräva.

 

Samarbete med Amla

För att både utöka och förbättra återanvändningen av det du lämnar till oss inleder vi på LSR ett samarbete med Arbetsmarknad Landskrona (Amla). Det betyder att du möter nya återbruksvärdar vid åvc framöver. Värdarna kommer att vägleda dej och ta tillvara saker du lämnar på ett bra sätt. Dina nya värdar är lätta att känna igen. Både deras kläder och fordon är märkta med Landskrona stads logotyp.

 

Sätter fler i arbete

Med det här samarbetet bidrar vi på LSR inte bara till bättre återanvändning av dina saker på åvc. Vi är också med och skapar fler jobb i Landskrona. Målet med satsningen tillsammans med Amla är alltså en förbättring som alla vinner på.

 

Din insats är viktig

Jordens resurser är inte oändliga. Enligt den avfallstrappa som EU beslutat om är det viktigaste att vi alla jobbar för att minska mängden avfall. Näst viktigast är att vi återanvänder saker vi inte vill ha längre. Så när du lämnar det du inte behöver till oss gör du en liten men viktig insats för planetens framtid.

 

Varmt välkommen till nya Återbruket!