Tyck till om ny renhållningsordning!

13 april, 2021

Vi på LSR har tillsammans med Landskrona stad och Svalövs kommun tagit fram ett förslag till en ny renhållningsordning. Renhållningsordningen består av en gemensam avfallsplan för dom båda kommunerna. Och renhållningsföreskrifter för respektive kommun.

Syftet med avfallsplanen är att visa vilka ambitioner Landskrona stad och Svalövs kommun har med just avfall. Hur vi kan förebygga uppkomsten av avfall och omhänderta det avfall som ändå uppstår på ett långsiktigt hållbart sätt. I avfallsplanen finns en handlingsplan för åtgärder som ska genomföras under tiden som avfallsplanen gäller. Det finns också en kort och lättläst version av avfallsplanen som sammanfattar de viktigaste punkterna.

Renhållningsföreskrifterna i sin tur reglerar förhållandet mellan kommunerna och invånarna rörande avfallshanteringen. Till exempel vad som gäller för sophämtningen och hur avfall ska sorteras.

Förslaget finns nu tillgängligt för granskning. Och du som kommuninvånare kan tycka till om avfallshanteringen i just din kommun. På respektive hemsida finns information om hur du lämnar dina synpunkter.

Svalövs kommun
Materialet hittar du på Svalövs kommuns hemsida här.
Tillgängligt för granskning: 31 mars – 30 april 2021.

Landskrona stad
Materialet hittar du på Landskrona stads hemsida här.
Tillgängligt för granskning: 9 april – 9 maj 2021.

Hjälp oss förbättra avfallshanteringen i din kommun!

Hämtning av trädgårdsavfall – snart drar säsongen igång!

25 februari, 2021

För att underlätta skötseln i din trädgård och slippa köra trädgårdsavfallet till åvc kan du skaffa dej ett trädgårdsabonnemang. Från och med vecka 11-12 kan vi komma och hämta ditt trädgårdsavfall. För 854 kr ställer vi ut ett 370-liters kärl hos dig och tömmer det sen var 14:e dag, totalt 17 gånger per år. Vill du beställa ett trädgårdsabonnemang? Kontakta oss på kundtjanst@lsr.nu så hjälper vi dej!

När hämtas trädgårdsavfallet

Kärlet ska ställas ut senast kl 6.00 på hämtningsdagen, men enklast är det ju att ställa ut det kvällen före. Låt kärlet stå ute hela dagen då vi har till kl. 21.00 på oss att tömma. Placera kärlet med framsidan vänd mot sopbilen och hjulen vända mot tomten, max 1,5 meter från vägbanan. Håll också fritt 50 cm runtom kärlet.

Tömningsschemat 2021 i PDF-format hittar du här.

Har du redan ett trädgårdsabonnemang? Gå till ditt tömningsschema för att se dina tömning.

Något att tänka på

Låt trädgårdsavfallet ligga löst, använd inte säckar eller annat emballage.

Tänk också på att det enbart ska vara trädgårdsavfall i kärlet, så som blommor, buskar, mossa, gräs, ogräs, blad, löv och kvistar. Mindre mängd fallfrukt går också bra. Men tänk på att inte fylla kärlet för tungt med fallfrukt eller gräsklipp, då går det inte att lyfta och blir därmed inte tömt. Kärlet får väga max 80 kilo. Sten, grus och jord lämnas på åvc.

Invasiva växter blir allt vanligare i våra trädgårdar. Det är mycket viktigt att dom inte hamnar i trädgårdsavfallet. Lämna i stället fulingarna som brännbart på åvc. Läs mer om invasiva växter här.

 

Undvik fastfrusna påsar i vinter!

9 februari, 2021

Ibland skiftar vädret snabbt från milt till kallt på vintern. Håll extra koll på dina sopkärl då. För risken är stor att påsarna fryser fast, särskilt i kärlet för matavfall. Som abonnent hos LSR ansvarar du för att soppåsarna trillar ur av egen kraft när kärlet ska tömmas i sopbilen. Tips är att alltid kolla så att dina påsar ligger löst på tömningsdagen.

Här kommer en rad tips för att undvika fastfrysning:

 • Låt matavfallet rinna av ordentligt i vasken innan du lägger det i den bruna papperspåsen.
 • Lägg några tomma matavfallspåsar i botten av kärlet.
 • Ställ ut soppåsen och låt den frysa till innan den läggs i kärlet. Sätt gärna en hink över för att inte locka fåglar och andra djur.
 • Använd påshållaren till matavfallspåsen. Den hjälper att ventilera påsen.
 • Håll kärlet rent och torrt innan det fryser på.
 • Använd en spade eller kratta för att peta loss eventuellt fastfrusna påsar. Både i rest- och matavfallskärlet.

Andra skäl till att soppåsen inte faller ur av egen kraft kan vara att avfallet är för hårt packat, dåligt emballerat eller att innehållet helt enkelt är för skrymmande.

Pantamera Express – nu digital utbetalning till ditt konto.

20 januari, 2021

I Pantamera Express på återvinningscentralen i Landskrona kan du tömma hela säckar med både returburkar och PET-flaskor. Helt osorterat, i ett fack. På bara ett par minuter sväljer Pantamera Express 100 förpackningar. Från och med tisdag 19 januari är det återigen möjligt att få digital utbetalning i Pantamera Express.

Nytt vid val av banköverföring

 • Välj ikonen ”Skriv ut QR-kod för överföring till konto” under utbetalningsmetod och du får ut ett kvitto.
 • Ladda ner MinPant-app från Google Play eller App Store. Detta kan du göra i efterhand, hemma i lugn och ro.
 • Skapa en profil i appen. Här får du välja bank och konto.
 • Scanna QR-koden på kvittot med MinPant.app. Det går inte att använda mobilens QR-läsare eller mobilkamera.
 • Pengarna överförs som tidigare till ditt bankkonto inom en bankdag.

Andra sätt att ta hem panten
När det gäller själva panten kan du välja mellan fler olika sätt att få den utbetald.

 • Som betalcheck hos ClearOn. Med den kan du handla i flera mataffärer.
 • Som gåva till en organisation vi valt ut. Just nu är det Håll Sverige Rent.

Skänk panten till din förening
Föreningsmedlemmar och supportrar – främst inom ungdomsidrotten – kan också skänka pengar till den egna föreningen via Pantamera Express. Föreningar kan registrera sej här och då handlägger Pantamera föreningens ansökan.

Vill du läsa mer om Pantamera Express eller har några frågor?

Kolla in pantamera.se

Avfallshantering under coronapandemin.

15 januari, 2021

Med anledning av den pågående coronapandemin följer vi på LSR händelseutvecklingen noga och följer de riktlinjer som myndigheterna ger. Renhållning är klassat som en samhällsviktig verksamhet och när en smitta sprids i befolkningen är det viktigare än någonsin att avfallshanteringen fungerar och att chaufförer och driftpersonal förblir friska. Tack för att du hjälper oss med detta!

Här har vi samlat all information kring hur coronaviruset påverkar eller kan komma att påverka vår verksamhet.

Soptömning och sortering

Så här kan du som privatperson hjälpa till att begränsa smittspridningen.

 • Se till att ditt restavfall är korrekt förpackat i plastpåsar och förslutet med dubbelknut innan du kastar det i sopkärlet. Detta skyddar chaufförerna och de som ska hantera avfallet därefter från eventuell smitta. Det gäller förstås särskilt om någon i hushållet är sjuk, men det är en bra regel att hålla sig till alla dagar. Ska!
 • Ställ inga soppåsar bredvid kärlet. Det lockar fåglar och skadedjur som sprider ut innehållet och chaufförerna och andra personer riskerar direktkontakt med avfallet.
 • Släng alltid använd skyddsutrustning som munskydd i restavfallet och knyt ihop påsen ordentligt.
 • Var noga med källsortering så undviker du att kärlet blir fullt. Sortera bort förpackningar och tidningar från restavfallet och släng dem på återvinningsstationen (åvs).
 • Smitta i hushållet? Enligt Folkhälsomyndigheterna ska du hantera ditt avfall som vanligt. Matavfallet i bruna påsen, restavfallet i plastpåsen och sortering av förpackningar och tidningar på åvs.

Besök på åvc

Du är välkommen till våra återvinningscentraler som håller öppet som vanligt. Och i dessa tider är det viktigt att vi är extra försiktiga och hjälps åt att förebygga smittspridning.

 • Stanna hemma om du har symtom eller är sjuk.
 • Håll avstånd – för både din, andra besökares och vår personals skull.
 • Planera dina besök på åvc och passa gärna på under vardagseftermiddagar när åvc har färre besökare. kkn.
 • Lämna barnen hemma eller låt dem sitta kvar i bilen.
 • Packa bilen smart. Sortera ditt avfall hemma och packa bilen så avfallet ligger i rätt ordning när du ska lasta ur det. Snabbt och smidigt! Kartor över åvc hittar då här.

Ärenden till kundtjänst

Vi håller stängt för kundbesök under pågående pandemi. Om du har ett ärende till kundtjänst ber vi dej istället kontakta oss på 0418-45 01 00 eller mejla kundtjanst@lsr.nu så hjälper vi dej!

Tack för hjälpen och ta hand om dej!

Justerad renhållningstaxa 2021

7 januari, 2021

Den 1 januari 2021 justerar vi renhållningstaxan med i snitt 3,36 % för renhållningstjänster och 3,3 % för slamtjänster. Syftet med justeringen är att säkerställa en långsiktig och balanserad finansiering av våra tjänster.

Taxan ska täcka verksamhetens kostnader för avfallshantering och ambitionerna i kommunernas Avfallsplaner och andra miljömål. Exempel på dessa är kostnader för insamling och transport av avfall, utvecklingsarbete, kundtjänst, administration, information och behandlingskostnader. Under 2020 har det tillkommit nya kostnader i form av en skatt på avfall som går till förbränning.

Tänk på att genom taxan har du tillgång till fria besök på våra återvinningscentraler och möjlighet att lämna farligt avfall på en mängd upphämtningsplatser i samband med våra insamlingskampanjer.

Nedan ser du exempel på vad prisjusteringen innebär för dej som villaabonnent. Fullständig prislista hittar du i Renhållningstaxan.

Exempel

För dej som privatperson med ett Miljö Standardabonnemang kommer justeringen av renhållningstaxan innebära en höjning med 58 kr per år.

 

 

Nytt tömningsschema 2021!

11 december, 2020

Det här året har hela 53 veckor. Och därmed två udda veckor i följd vid årsskiftet. Så från vecka 1 får du ett nytt tömningsschema. Det innebär att du som haft tömning udda veckor kommer att få tömning jämna veckor – och tvärtom.

Om du till exempel har tömning måndagar jämna veckor så kommer du att ha det till och med vecka 52 i år. Därefter har du nästa tömning måndag vecka 1 och fortsättningsvis måndagar udda veckor. Och om du har tömning torsdagar udda veckor kommer du att ha det till och med vecka 53. Nästa tömning blir då vecka 2 och fortsättningsvis torsdagar jämna veckor.

Samma tömningsdag som tidigare

Några andra förändringar när det gäller tömning av dina sopkärl blir det inte. Du behåller alltså samma tömningsdag som tidigare och dina kärl töms lika ofta. Det enda som händer nu är alltså att tömning jämn vecka blir tömning udda vecka. Och tvärtom.

Tömningsschema hittar du här

Nu kan du enkelt söka på din adress och få upp dina tömningsdagar här på hemsidan. Du kan både spara ner och skriva ut ditt tömningsschema.

Ditt tömningsschema hittar du här!

Plastjakten lockade 2 000 elever!

10 december, 2020

Fångade plast lika med 29 290 små PET-flaskor.

Under 3 veckor i oktober gav sej skolorna i Landskrona och Svalöv ut och jagade plast i närområdet. Det var fjärde året i rad. Både elever och skolpersonal gjorde en strålande insats i Plastjakten. Sammanlagt deltog 2 012 elever från 84 klasser i 13 skolor. Totalt samlade eleverna in 820 kilo plast och det motsvarar 29 290 små PET-flaskor. Nu har plasten gått iväg till återvinning.

Arbetshandskar och sopsäckar

Under veckorna 41-43 ställde vi på LSR ut speciella kärl för Plastjakten. Vi bidrog också med arbetshandskar och sopsäckar att samla in i. Efter avslutad plastjakt hämtade vi kärlen och vägde innehållet. Alla klasser som deltagit fick ett diplom som anger hur mycket deras skola samlat in.

10 miljoner ton i havet varje år

Plast som kastas på land hamnar ofta till slut i haven. Runt 10 miljoner ton går dit varje år. Plast som tar livet av mängder av sköldpaddor och andra djur. För varje klass som deltar i Plastjakten skänker LSR därför 1 000 kronor till organisationen The Ocean Cleanup. Den satsar på att få bort all plast i oceanerna till 2050.

Viktig information till dej som besöker åvc

28 oktober, 2020

Våra återvinningscentraler håller öppet som vanligt. Och i dessa tider är det viktigt att vi är extra försiktiga och hjälps åt att förebygga smittspridning.

Stanna hemma om du är sjuk
Vi ber dej följa Folkhälsomyndighetens råd och inte besöka åvc om du har symptom eller är sjuk.

Håll avstånd
För både din, andra besökares och vår personals skull.

Planera dina besök på åvc
Passa gärna på under vardagseftermiddagar när åvc har färre besökare.

Packa bilen smart
Sortera ditt avfall hemma och packa bilen så avfallet ligger i rätt ordning när du ska lasta ur det. Snabbt och smidigt! Kartor över åvc hittar då här.

Ärenden till kundtjänst
Om du har ett ärende till kundtjänst ber vi dej kontakta oss via telefon eller mejl.
Ring oss på 0418-45 01 00 eller mejla kundtjanst@lsr.nu så hjälper vi dej!

Tack för din hjälp!

 

Enklare för företagare på återvinningscentralen.

14 september, 2020

Från 1 oktober 2020 behöver du som företagare inte längre väga in ditt avfall när du besöker våra återvinningscentraler (åvc) i Landskrona och Svalöv. Vi registrerar din företagsbil och debiterar företaget automatiskt. Enklare och effektivare för dej på åvc framöver, alltså. Vi har dessutom nya öppettider och du kan nu besöka åvc även lördag och söndag.

Automatisk hantering

Företagare är förstås alltid välkomna till åvc, men måste då betala för sej. Nu gör vi det hela enklare. Från 1 oktober slipper alla som kör företagsbilar vågen. För då kommer besöket hos oss att registreras automatiskt. Det gör vi med sensorer som läser av främre nummerskylten på den företagsregistrerade skåp- eller lastbilen. Alla fordon som är registrerade som lätt lastbil (under 3,5 ton) och på ett organisationsnummer debiteras, oavsett om det är en tjänstebil eller en förmånsbil.

Samma avgift varje gång

Varje besök du gör hos oss kostar från 1 oktober 200 kronor plus moms. Detta gäller alltså oavsett vilken sorts avfall du har med dej och hur mycket. Nytt är också att du framöver får din faktura från Svea Ekonomi, inte som tidigare från oss på LSR.

Du slipper redovisa ditt avfall

Fram till nu har du vid varje besök på åvc fått meddela oss exakt vilka sorters avfall du har med dej i bilen. Det behöver du inte göra från 1 oktober. Det är bara att rulla in på åvc och som vanligt sortera avfallet på rätt plats.

Nya öppettider och öppet under helgen

Nu öppnar vi alltså upp för företagare även under lördagar och söndagar. Öppettiderna som gäller för företagare på åvc från 1 oktober är samma som för privatpersoner, 9-17 vardagar och 9-14 lördag och söndag.

Här hittar du frågor och svar på det mesta om det nya på åvc.