Åvc håller stängt på pingstdagen 31/5.

22 maj, 2020

Återvinningscentralerna i Landskrona och Svalöv håller stängt på pingstdagen.

På pingstafton har vi öppet som vanligt. Välkomna!

 

Pingstafton 30/5

Landskrona åvc – öppet kl. 9-14

Svalöv åvc – öppet kl. 9-14

 

Pingstdagen 31/5

Stängt

 

Tack alla nöjda kunder! Nu jobbar vi på att bli ännu bättre.

13 maj, 2020

I vintras skickade vi ut en enkät till 1 600 villor, bostadsrätter och lägenheter i Landskrona och Svalöv. Syftet var att ta reda på vad vi kan göra för att utveckla vår verksamhet.  Närmare 60 procent svarade på enkäten. Det tycker vi är jättebra, tack!

Totalt hela 86 procent

När det gäller kundnöjdhet räknas 75 procent och uppåt som bra resultat. Och resultatet på den totala kundnöjdheten för avfallshanteringen blev hela 86 procent. Vi tackar för förtroendet och jobbar på att bli ännu bättre!

Så här tyckte våra abonnenter

 • Total kundnöjdhet avfallshanteringen i kommunerna – 86 procent
 • Kundnöjdhet hämtning av hushållsavfallet – 89 procent
 • Kundnöjdhet slamtömning – 77 procent
 • Kundnöjdhet återvinningscentralerna – 94 procent
 • Kundnöjdhet kundtjänst – 85 procent
 • Kundnöjdhet information och kommunikation – 79 procent


Behov av bostadsnära insamling

Genom enkäten har vi fått in önskemål om flerfackskärl för tidningar och förpackningar, så kallad bostadnära insamling. Ny lagstiftning har markerat att detta är producenternas ansvar. På LSR jobbar vi nu för att på producenternas uppdrag införa bostadsnära insamling.

Synpunkter på återvinningsstationerna

Vi har också fått in synpunkter på hur på återvinningsstationernas (åvs) gröna behållare fungerar. Även här är det producenterna som har ansvaret i dag. Resultaten från enkäten kommer vi därför att framföra till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Du kan själv lämna synpunkter på åvs hos ftiab.se.

Vi hämtar farligt avfall oftare

Vi har även fått önskemål om fler besök av bilen som hämtar farligt avfall i bostadsområdena. Från och med 2021 kommer vi därför att dubblera vår satsning på att hämta det avfallet. Då kör vi en kampanj på våren och en på hösten.

Snart kan du bli uppringd

Vår kundtjänst har fått väldigt högt betyg i enkäten. Vi kunde också se att det finns önskemål om återuppringning när det är telefonkö hos kundtjänst. Därför inför vi snart en funktion som gör att du kan bli uppringd av oss om du inte vill vänta i telefon.

Aldrig tidningar och förpackningar i sopkärlet!

I en plockanalys 2019 undersökte vi bland annat vad som fanns i hushållens kärl för restavfall. Resultatet var inget vidare. Hela 30 procent av innehållet i kärlen var nämligen tidningar och förpackningar. Som ju aldrig ska hamna i sopkärlet. Detta ska lämnas på återvinningsstationen. 

Att sortera rätt är faktiskt inte frivilligt. Både lagen och lokala avfallsföreskrifter kräver att vi alla sorterar vårt avfall. Källsortering är ett måste för att ta vara på miljön och våra begränsade resurser på jorden. Om du är osäker på hur du ska sortera kan du här på sajten klicka på Sortera rätt!

Förpackningar och tidningar till återvinningsstationen

Tidningar och förpackningar av plast, glas, metall och papper hör varken hemma i matavfallet eller i restavfallet. Detta lämnar du på återvinningsstationen (åvs). Där finns gröna behållare som du hittar på olika ställen i Landskrona och Svalöv. Åvs hittar du också på våra återvinningscentraler (åvc).

Elavfall och farligt avfall till åvc

På åvc lämnar du ditt elavfall, som batterier och småelektronik. Liksom ditt farliga avfall, som parfym och färg. Mediciner och riskavfall som sprutor och kanyler lämnar du på apoteket i behållare som du får utan kostnad där.

Grovavfall och trädgårdsavfall till åvc

Ditt grovavfall – det som inte får plats i sopkärlet – lämnar du på åvc. Där lämnar du också ditt trädgårdsavfall. Om du vill kan du också beställa hem ett separat kärl för trädgårdsavfallet. Avfall från trädgården komposterar vi och använder till sluttäckningen av vår deponi.

Återvinning ett måste för planeten

Sorteringen är viktig därför att vi behöver återvinna så mycket som möjligt. Och om tidningar, förpackningar och annat som ska bli nya produkter hamnar i ditt vanliga sopkärl blir det ingen återvinning. Då går allt till förbränning, ett rejält slöseri med viktiga resurser. Och kravet på källsortering gäller förstås oavsett vilket abonnemang du har hos oss – Miljö, Mix eller Kompost.

Viktig information till dig som besöker ÅVC

11 maj, 2020

Våra återvinningscentraler håller öppet som vanligt. Nu under våren är det högtryck på åvc. Och i dessa coronatider är det därför viktigt att vara extra försiktig på åvc.

Stanna hemma om du är sjuk
Vi ber dig följa Folkhälsomyndighetens råd och inte besöka åvc om du har symptom eller är sjuk.

Håll avstånd och använd handskar
För både din, andra besökares och vår personal skull. Myndigheterna rekommenderar ett skyddsavstånd om minst 1 meter.

Planera dina besök på åvc
Passa gärna på under vardagseftermiddagar när åvc har färre besökare.

Packa bilen smart
Sortera ditt avfall hemma och packa bilen så avfallet ligger i rätt ordning när du ska lasta ur det. Smidigt och effektivt! Kartor över åvc hittar då här.

Återbruka mera
Kolla vad du kan skänka till grannen, sälja på nätet eller reparera istället för att slänga. Nu när många vårstädar hemma ökar mängden avfall.

Tack på förhand!

 

Sommarhämtningen 2020 är igång!

5 maj, 2020

Sommarhämtningen från fritidshus börjar v.18 eller 19 beroende på om du har hämtning jämn eller ojämn vecka. Sommarhämtningen pågår fram till september (v.38 eller 39).

Ditt tömningsschema från förra året gäller även i år. Är du osäker på vilka veckor du har tömning kan du alltid besöka minasidor.lsr.nu för ditt tömningsschema. Logga in gör du med ditt kundnummer som finns på fakturan. Du kan även kontakta oss på kundtjänst så hjälper vi dig. Du når oss på kundtjanst@lsr.nu eller 0418-450 100.

Att tänka på innan sommartömningen

 • Placera kärlet max 1,5 m från vägbanan med framsidan av kärlet vänd mot sopbilen och
  hjulen vända mot tomten.
 • Placera kärlet så det är fritt från hinder, t.ex. staket, buskar, 50 cm runt kärlet.
 • Kärlet måste stå ute senast kl.06.00 på tömningsdagen, låt kärlet stå ute hela dagen då vi har till kl.21.00 på oss att tömma.
 • Har du inte en fast uppställningsplats, måste du själv rulla ut kärlet till gatan/vägkanten vid varje tömningstillfälle.
 • Kärlet får inte fyllas mer än att locket lätt kan tillslutas. För tungt kärl kan inte lyftas av bilen och blir därmed inte tömt.
 • Tänk också på att innehållet måste falla ur av egen vikt vid tömning.
 • Tömning sker alltid på ordinarie tömningsdag, även om dessa infaller på helgdagar, t ex midsommar

Försenade fakturor

24 april, 2020

På grund av rådande omständigheter kommer faktureringen denna månad att bli försenad.
Fakturan kommer att skickas ut så fort vi kan. Detta gäller även autogiro.

Tack för visad hänsyn!

Trafikmätningar på åvc pågår fram till juli

23 mars, 2020

Från och med måndag 23 mars kommer vi att göra trafikmätningar på åvc i Landskrona och Svalöv.
Syftet är att göra nulägesanalyser och se vilka som besöker oss.

Det innebär att alla fordon som kör in på åvc kommer att registreras via sensorer.
Det är endast registreringsskyltarna som avläses och anonymiseras.
Informationen behandlas sedan tillsammans med fordonsdata och befolkningsstatistik.

Mätningarna kommer pågå under tre månader.

Förläng livet på dina vitvaror

6 mars, 2020

I ett nytt projekt ska Begagnade vitvaror (BVV) hämta vitvaror på LSR:s återvinningscentraler som de bedömer går att reparera och sälja vidare. Även reservdelar kommer plockas ut och återanvändas.

Förhoppningen är att tillsammans kunna förlänga livet på så många vitvaror som möjligt.

Projektet är ett samarbete mellan LSR, BVV, Elkretsen och Stena Recycling och startar 9 mars.

Besök gärna begagnadevitvaror.se för att läsa mer.

Lundåkradeponin blir sköna hem för växter och djur

Nu pågår arbetet med att göra den gamla tippen till ett alldeles grönt område. Men det kommer att ta ganska lång tid innan det blir strövområde här. Regn och blåst är dessutom en bromskloss i jobbet.

Den är lika stor som 55 fotbollsplaner. Och så sent som för ett tiotal år sen tippades fortfarande avfall på Lundåkradeponin. Numera sorterar invånarna i Landskrona och Svalöv bland annat trä, skrot och elektronik och lämnar det på återvinningscentralen i stället.

Mindre lakvatten
Just nu pågår sluttäckning av den gamla deponin. Detta för att förorenat vatten inte ska kunna läcka ut från deponin. Det kallas lakvatten och det tar vi nu hand om och renar innan vi släpper ut vattnet i Öresund. Med sluttäckningen ska vi minska mängden lakvatten.

Paus i regn och blåst
Sluttäckningen är ett komplicerat jobb som tar lång tid. Bland annat är det väldigt beroende av vädret. Hela deponin ska täckas av en jättelik gummiduk som ska hindra regnvatten från att tränga igenom den gamla tippen. Men om det regnar eller blåser för mycket måste vi ta paus i det jobbet.

Allehanda växter och djur
När täckningen med gummiduk är klar ska vi lägga på cirka 700 000 ton rena schaktmassor, jord, kompost och sand. Detta för att skydda duken, men också för att växter med rötter som inte går för djupt ska kunna trivas här. Tofsvipor, åkersorkar, nyckelpigor och många andra djur kommer säkert också att gilla grönskan.

Sluttäckning klar 2028
Själva sluttäckningen ska vara klar 2028. Och en dag är det tänkt att folk ska kunna ströva runt, koppla av och kanske ha picknick i det gröna. Men innan den gamla deponin kan bli ett område för rekreation kommer det alltså att ta rätt lång tid.

Gröna området självfinansierat
Sluttäckningen är ett stort jobb som kostar stora pengar. Men varken skattebetalarna eller LSR:s abonnenter i Landskrona och Svalöv står för kostnaden. Det gör i stället de företag som betalar för att leverera massor för sluttäckningen. På så sätt täcker den med tiden grönskande deponin sina egna kostnader.

Hämtning av trädgårdsavfall och tömningsschema

27 februari, 2020

Från och med vecka 12-13 kan vi komma och hämta ditt trädgårdsavfall. För 826 kr ställer vi ut ett 370-liters kärl hos dig. Och tömmer det sen var 14:e dag. Under totalt 34 veckor får du alltså 17 tömningar av ditt trädgårdskärl. Tömningsschema hittar du här.

Tänk på att det enbart ska vara trädgårdsavfall i kärlet, så som blommor, buskar, mossa, gräs, ogräs, blad, löv och kvistar. Mindre mängd fallfrukt går också bra. Men tänk på att om du lägger för mycket frukt eller gräsklipp så kan kärlet bli för tungt för att tömma. Kärlet kan väga cirka 80 kilo. Sten, grus och jord lämnas på åvc.

Invasiva växter blir allt vanligare i våra trädgårdar. Det är mycket viktigt att dom inte hamnar i trädgårdsavfallet. Lämna i stället fulingarna som brännbart på åvc. Läs mer här.

Kontakta oss på kundtjanst@lsr.nu om du vill beställa ett trädgårdsabonnemang. Ange din adress eller kundnummer i mejlet.