Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna rörande årets kundenkät.

Vad är det för enkät LSR skickat ut?

LSR har två undersökningar på gång. En enkät har frågor om avfallshanteringen i kommunen, som handlar om allt mellan hämtningen av hushållsavfallet vid fastigheten till återvinningscentraler och information. Den andra enkäten handlar om hur nöjd man är med slamtömningen.

Vilka har fått enkäten?

Enkäten om avfallshanteringen har skickats till ett slumpmässigt urval hushåll i kommunerna, både villaboende och lägenhetsboende. Förutsättningen är att man är folkbokförd i kommunen och är mellan 20 och 80 år. Det betyder att alla i kommunen har samma chans att få enkäten.

Enkäten om slamhanteringen har skickats till ett slumpmässigt urval kunder som har enskilt avlopp och slamtömning. Adresserna är dragna ur LSR:s kundregister.

Jag hittar inte min enkät, vad gör jag då?

Du kommer få ett påminnelsekort med din unika behörighetskod för att logga in till webversionen av enkäten. Då kan du svara digitalt.

Jag har inte fått en enkät men skulle vilja delta i undersökningen, går det?

Nej, inte denna gång. Vi har gjort ett representativt urval som speglar befolkningen och kan inte ändra på urvalet. Det finns stor chans att du får delta nästa gång istället.

Hur samlas svaren in?

Svaren samlas in på två sätt. 1) postalt, dvs via tryckt enkät med bifogat svarskuvert. Svaren skannas in maskinellt. 2) digitalt via webben. Det finns en webbversion av enkäten också. Alla som har fått enkäten kan välja att via webbläsaren logga in med en för varje deltagare unik behörighetskod och svara digitalt.

När och hur får jag veta vad resultatet blev?

Det är i dagsläget inte klart än men självklart kommer vi ge feedback på vad resultatet blev.

Var vänder jag mig om jag har fler frågor?

Du kan vända dig projektledaren Karin Franzén, kontaktuppgifter finns i följebrevet till enkäten, eller ta kontakt med LSR:s kundtjänst.