Fettavskiljaren viktig.

Fettavskiljaren är en viktig komponent i din verksamhet. Den ser till så fettet inte hamnar på fel ställe, nämligen i avloppsnätet. Om fett spolas ut i avloppet stelnar det och fastnar i rören. Det betyder försämrad kapacitet i avloppsnätet. I värsta fall ger fettet tvärstopp i rören. Resultatet kan bli översvämningar i källare och andra utrymmen. I Landskrona och Svalöv är det vi på LSR som ansvarar för tömningen av din fettavskiljare.

Verksamheter som behöver.

Fettavskiljare är ett måste om du tillverkar eller hanterar livsmedel där spillvattnet kan innehålla mer än bara små mängder fett. Det gäller verksamheter som restauranger, storkök, pizzerior, caféer och gatukök. Liksom livsmedelsbutiker med manuell betjäning och mottagningskök. Och konditorier och anläggningar som producerar livsmedel.

Avtal och abonnemangsanmälan hittar du här.

Installera rätt.

Installera fettavskiljaren i samråd med en specialist på området. Anmälan och ritning skickar du till NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp. Det är viktigt att du placerar avskiljaren rätt. Vi ska lätt kunna tömma den, utan att behöva passera genom lokaler där man hanterar mat. Anslutningsplatsen där slambilen kopplar på slangen ska vara så nära bilens uppställningsplats som möjligt. Det innebär nämligen stor arbetsbelastning för föraren att dra slangen långt. Om slanglängden överstiger 10 meter debiterar vi extra enligt renhållningstaxan.

Speciella fat för oljor.

Frityrolja och andra vegetabiliska oljor från exempelvis fritöser eller stekbord får du inte hälla i fettavskiljaren. De stora mängderna gör att fettavskiljaren blir full direkt. Fettet hamnar då i avloppsnätet. För det här spillfettet har vi speciella fat på 200 liter som du samlar upp det i. När fettfatet börjar bli fullt ringer du LSR så kommer vi och byter. Observera att du måste göra beställningen minst en vecka i förväg. Vi debiterar enligt renhållningstaxan.

Inga föroreningar!

Slammet från fettavskiljaren går till en biogasanläggning. Där blir slammet biogas och gödsel. Det är alltså mycket viktigt att du tänker på vad du häller i fettavskiljaren och fettunnan. En del ämnen stör bearbetningen och blir kvar i gödseln som ska ut på åkrarna. Det får därför exempelvis inte hamna föroreningar, kaustiksoda/propplösare eller avfettningsmedel i fettavskiljaren eller fettunnan. Läkemedel, bensin, motorolja och andra frätande, giftiga eller farliga ämnen får inte heller komma med där.

Gör det lätt att ansluta.

Slammet från fettavskiljaren är hushållsavfall. Avskiljaren tömmer vi minst 2 gånger om året, enligt schema. Du kan också beställa extra tömning. Även här sätter vi priset enligt renhållningstaxan. Anslutningsplatsen ska vara lätt att komma till. Ta bort snö, jord och annat som kan vara i vägen. Märk gärna ut platsen. Det är inte säkert att föraren som kör bilen har hämtat här tidigare. Om du vill kan vi informera om tömningen per telefon en till två dagar i förväg.

Ring för akut tömning.

Om du behöver akutslamtömning kan du ringa 010-4500500 (telefonnumret gäller endast akuta slamtömningar efter klockan 16.30). Akutslamtömning är avsevärt dyrare än ordinarie, budad tömning. Akut innebär att vi tömmer inom 24 timmar. När kund beställer ett specifikt datum för slamtömning klassas även den som akutslamtömning. Detta för att tömningen inte kan läggas på förbestämd tur. Budad tömning innebär att Ohlssons bestämmer tömningsdag och det betyder att kostnaden blir betydligt lägre än vid akut tömning. Skötsel och underhåll av anläggningen ansvarar fastighetsinnehavaren för.

Viktigt om latrinbehållare.

Det är LSR som tillhandahåller latrinbehållare. Den ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Behållaren ska normalt ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt.