Massor och deponi.

Ett av våra uppdrag är att sluttäcka Lundåkradeponin och det arbetet har pågått i många år. Under den tiden har vi bland annat använt konstruktionsmassor för utjämning av deponiytan. Vi har även lagrat massor för senare användning under sluttäckningsarbetet.

Ny fas i sluttäckningen.

Nu går vi in i en ny fas. Då ska vi förbereda och genomföra påläggning av tätskikt och skyddsskikt. Vi räknar med att det arbetet kommer att ta många år.

Från 31 december 2018 slutar LSR ta emot schaktmassor och annat konstruktionsmaterial för täckning av Lundåkradeponin. Det gäller till exempel jord, blandschakter, askor, slagg, blästersand, siktrester, avfall från sopmaskin och andra restprodukter.

Du kan läsa vårt pressmeddelande om förändringen här.

Husvärme och renat vatten.

Soporna som i många år dumpats på deponin kan bli värme i våra hus. När soporna bryts ner bildas metangas, en växthusgas som är drygt 20 gånger värre än koldioxid. Tack vare 64 gasbrunnar kan vi ta hand om gasen. Vi samlar upp den och pumpar den vidare till Landskronas fjärrvärmeverk. Där blir en stor del av metangasen värme. Den räcker till att värma ungefär 500 villor varje år. När det regnar rinner vatten ner genom deponin och tar upp en del föroreningar. Det lakvattnet samlar vi upp i stora dammar där vi renar det bland annat med hjälp av bakterier. När vattnet är tillräckligt rent släpper vi ut det i Lundåkrabukten.