Välkommen till LSR!

I Landskrona och Svalöv är det vi på LSR som sköter insamlingen av ditt hushållsavfall. Och den bygger på att du själv först sorterar ut tidningar och förpackningar av kartong, metall, plast och glas. Detta lämnar du på återvinningsstationen (åvs).  Mer om dispens från sophämtning, ändring av abonnemang och vad du ska göra med grovavfall och farligt avfall hittar du här.

Dispens från sophämtning.

Alla fastigheter är skyldiga att ha renhållning via LSR. Om du inte behöver sophämtning under en period på minst 6 månader kan du söka dispens. Det gör du hos miljöförvaltningen om du bor i Landskrona stad och Söderåsens miljöförbundom du bor i Svalövs kommun. Blanketter hämtar du på respektive kommuns hemsida. Dispensen innebär en kostnad för den som söker. Två till fyra fastighetsägare eller så kallade nyttjanderättshavare kan söka dispens för att dela kärl. Ansökan skickar du till miljöförvaltningen i Landskrona eller Söderåsens miljöförbund i Svalöv.

Ändring av abonnemang.

Om du ska sälja din fastighet, köpa en ny fastighet eller helt enkelt bara vill ändra ditt nuvarande sopabonnemang måste du anmäla det till oss på LSR. Du kan göra det direkt här på hemsidan under Abonnemang och tjänster. Vi måste ha anmälan senast 14 dagar i förväg.

Renhållningsordning och taxa.

Bestämmelserna om avfallshanteringen hittar du i renhållningsordningen. Det är kommunstyrelsen i respektive kommun som ansvarar för avgifterna i renhållningstaxan.

Renhållningsordning Landskrona
Renhållningsordning Svalöv
Renhållningstaxa

Grovavfall, elavfall och farligt avfall.

Grovavfall är sånt som tar så stor plats att du inte får ner det i sopkärlet. Som möbler, cyklar, trumset och trampbilar. Grovavfallet tar du med till återvinningscentralen (åvc) och lämnar mot avgift. Liksom elavfall och farligt avfall – typ alla sorters lampor, färg, batterier och olja. Vi har en åvc i Landskrona, en i Svalöv plus en mottagningsstation på Ven. Prislistor hittar du under verksamhetsavfall.