Försenad soptömning på grund av snö och halt väglag.

17 februari, 2021

På grund av snö och halt väglag kommer vi ha svårt att komma fram till alla sopkärl. Det innebär att din tömning kan bli försenad.

Vänligen säkra att din väg fram till dina kärl är framkomlig. Skotta därför bort snö och sanda marken så att vägen är halkfri.

Låt dina kärl stå ute tills de blir tömda.

Tack för visad hänsyn!