Så behandlar vi dina personuppgifter.

 

På denna sida vill vi informera om hur LSR arbetar med en trygg hantering av dina personuppgifter. På länken nedan finns utförlig information om hur LSR behandlar dina personuppgifter. Här följer en kort sammanfattning.

LSR behöver hantera dina personuppgifter för att kunna utföra våra uppdrag att samla in hushållsavfall, tömma enskilda avlopp och driva återvinningscentraler. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning, GDPR och LSR är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har registrerade på dig. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande är du välkommen att höra av dig med en begäran att få uppgifterna rättade. Du kan också ha rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill göra en anmälan.

Så här behandlar LSR dina personuppgifter (PDF)