Hjälp oss bli bättre – två kundundersökningar på gång om avfallshantering och slamtömning

28 november, 2019

Nöjda kunder och god service är viktigt för oss och vi vill få en bild av hur du uppfattar avfallshanteringen i din kommun och hur du vill att avfallshanteringen ska förbättras.

Vi genomför just nu två kundundersökningar. Den ena handlar om avfallshantering, information och återvinningscentraler och har skickats till ett slumpat urval hushåll i Landskrona och Svalövs kommuner, den andra riktar sig till ett slumpat urval kunder med enskilt avlopp för att se hur de tycker att slamtömningen fungerar. Bli därför inte förvånad om du är en av våra slumpmässigt utvalda kunder som fått en enkät i brevlådan. Din åsikt är viktig för oss och därför vill vi redan nu tacka för att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

Kundundersökningen om avfallshantering pågår fram till 5 mars och har skickats ut till 1 600 hushåll (800 per kommun).

Kundundersökningen om slamtömning pågår fram till 3 mars och har skickats ut till 500 hushåll.

För att genomföra enkätundersökningen har vi tagit hjälp av företaget utredarna AB. Det är också de som besvarar eventuella frågor angående undersökningen. Kontaktuppgifter framgår i enkätens följebrev.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna rörande årets kundenkät.