Abonnemang och tjänster.

Du har olika abonnemang att välja på för din sophämtning – Miljö och Kompost. Här hittar du info om abonnemang, priser, trädgårdsavfall, tvättning av kärl och fakturan du får från oss.

Miljö
Kompost
Tillägg trädgård
Gör ägarbyte
Ändra ditt abonnemang
Tvättning av kärl
Extratömning av kärl
Betala miljösmart

Miljö.

Miljö är vårt standardabonnemang och det som dom flesta väljer. Det är dessutom det abonnemang som är bäst ur miljösynpunkt och det som är billigaste för dej. Med Miljö har du två kärl, ett för restavfall och ett för matavfall.

Abonnemanget Miljö innebär att du har ett 190-liters kärl för restavfall och ett brunt 140-liters kärl för matavfall. Om du abonnerar på Miljö men trots det inte lägger matavfallet i rätt kärl tar vi ut en felsorteringsavgift på 534 kronor per tillfälle.

 • Pris: 1 794 kronor/år (Standard), 2 074 kronor/år (Extraval).
 • Tömningsintervall: Miljöabonnemanget går att välja som Standard eller som Extraval. Det som skiljer dem åt är tömningsintervallet. Miljö Standard har tömning av restavfall var 4:e vecka och matavfall var 14:e dag. Och Miljö Extraval har tömning av båda kärlen var 14:e dag.
 • Vi levererar matavfallspåsar till dej en gång om året under hösten. Behöver du fler påsar innan dess är du välkommen att hämta på återvinningscentralen utan kostnad.

Kompost.

Med modellen Kompost har du endast ett kärl för ditt restavfall plus din egen kompost för matavfallet. För detta abonnemang måste du söka dispens, se nedan.

Du sköter själv komposteringen av matavfall och vi hämtar ditt restavfall i ett 190-literskärl. Om du abonnerar på Kompost men trots det inte sorterar enligt renhållningsordningen tar vi ut en avgift på 534 kronor per tillfälle.

 • Pris: 2 128 kronor/år
 • Tömningsintervall: Vi tömmer var 4:e vecka.
 • För att vi ska kunna genomföra din anmälan av abonnemanget Kompost måste du ha godkänd dispens från miljöförvaltningen i Landskrona (blankett hittar du här) eller Söderåsens miljöförbund i Svalöv.

Fler varianter av abonnemang.

För våra abonnemangstyper finns ett antal olika kombinationer och varianter. I renhållningstaxan för Landskrona stad och Svalövs kommun hittar du mer information.

Tillägg trädgård.

Du kan beställa ett särskilt abonnemang för trädgårdsavfall. Avfallet hanterar du separat och det får inte blandas med annat avfall. Abonnemanget innebär att du har ett 370-literskärl för trädgårdsavfall som vi tömmer var 14:e dag under 34 veckor. Mellan mars och november blir det totalt 17 tömningar. Pris per säsong är 854 kronor och fakturan kommer på hösten. Under vintern förvarar du kärlet själv.

Kontakta oss på kundtjanst@lsr.nu om du vill beställa ett trädgårdsabonnemang. Ange din adress eller kundnummer i mejlet.

Ladda ner tömningsschemat för 2021 här.

 

Gör ägarbyte här.

Tänker du sälja din fastighet eller är du på väg att flytta in i nytt hus? Då måste du anmäla ägarbytet till oss på LSR. Det kan du göra med formuläret här och skicka det direkt till oss. Innan du börjar fylla i formuläret är det bra att ha läst igenom vad som gäller för respektive abonnemangsalternativ, se ovan rubriker Miljö och Kompost för mer information. Punkter med * betyder obligatorisk uppgift.

Tänk på att vi behöver din anmälan senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft.

  1. Jag är InflyttandeUtflyttande

  2. Typ av boende VillaSommar/fritidsboende


  3. Jag Hyr bostadenÄger bostaden
  2. Typ av boende VillaSommar/fritidsboende


  3. Jag har Hyrt bostadenÄgt bostaden


  4. Mina uppgifter:  5. Adress jag flyttar till


  Jag vill att mitt nuvarande abonnemang flyttas till min nya adress.Jag har trädgårdsabonnemang och vill flytta med det till nya adressen.
  Det finns redan ett abonnemang på adressen jag flyttar till.  6. Faktureringsadress*

  Samma som adressen i fråga 5.Annan

  8. Abonnemang* (kryssa i det abonnemang du väljer)

  Miljö StandardMiljö ExtravalKompost

  Miljö Standard har tömning av restavfall var 4:e vecka.
  Miljö Extraval har tömning av restavfall varannan vecka.

  Kompost.

  Om du väljer abonnemanget Kompost måste du först göra en ansökan om detta. I Landskrona skickar du din ansökan till kommunens miljöförvaltning och i Svalöv till Söderåsens miljöförbund.
  Fram till att vi får in din godkända ansökan kommer du att vara tvungen att slänga ditt matavfall i kärlet för restavfall. Om din ansökan inte skulle bli godkänd kommer vi att sätta ut ett brunt kärl för matavfall till dig.
  5. Adress jag flyttar från


  Jag vill att mitt nuvarande abonnemang flyttas till min nya adress.Jag har trädgårdsabonnemang och vill flytta med det till nya adressen.
  Det finns redan ett abonnemang på adressen jag flyttar till.


  8. Ny abonnemangsinnehavare (Ägare)

  8. Ny abonnemangsinnehavare (Hyresgäst)

  Samma som min hyresvärdNy hyresgäst

  Jag försäkrar att jag lämnat korrekta uppgifter och samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)*

  Ändra ditt abonnemang här.

  Vill du byta till den riktigt smarta modellen Miljö eller på annat sätt ändra ditt abonnemang? Det kan du göra här. Innan du börjar fylla i formuläret  är det bra att ha läst igenom vad som gäller för respektive abonnemangsalternativ, se ovan rubriker Miljö och Kompost för mer information. Punkter med * betyder obligatorisk uppgift.

  Tänk på att vi behöver din anmälan senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft.

   1. Mina uppgifter:
   2. Jag vill byta till följande abonnemang*
   (kryssa i det abonnemang du väljer)

   Miljö StandardMiljö ExtravalKompost

   Miljö Standard har tömning av restavfall var 4:e vecka.
   Miljö Extraval har tömning av restavfall varannan vecka.

   Kompost.

   Om du väljer abonnemanget Kompost måste du först göra en ansökan om detta. I Landskrona skickar du din ansökan till kommunens miljöförvaltning och i Svalöv till Söderåsens miljöförbund.
   Fram till att vi får in din godkända ansökan kommer du att vara tvungen att slänga ditt matavfall i kärlet för restavfall. Om din ansökan inte skulle bli godkänd kommer vi att sätta ut ett brunt kärl för matavfall till dig.


   3. Datum (Ange när abonnemanget ska börja gälla. Tidigast 14 dagar efter dagens datum med anledning av utsättning/hemtagning av kärl)

   Jag försäkrar att jag lämnat korrekta uppgifter och samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)*

   Övriga tjänster

   Extratömning av kärl.

   Ska du ha gäster några dagar eller missade din tömningsdag? Vid vissa tillfällen kan det uppstå mer avfall än vanligt och sopkärlet kanske inte räcker till. I så fall kan du alltid beställa en extratömning av ditt kärl. Tömningen kostar olika beroende på storleken av ditt kärl.

   Extratömning av 140- och 190 literskärl kostar 220 kronor per kärl och tillfälle.
   Extratömning av 370- och 660 literskärl kostar 348 kronor per kärl och tillfälle.

   Tömningen sker normalt inom en arbetsdag efter att du fått bekräftelse från kundtjänst.

   Du kan även beställa en extratömning i samband med ordinarie tömning för 108 kr. Det innebär att du kan lägga en säck bredvid kärlet eller få tömning av ditt restavfallskärl vid ordinarie tömning av ditt matavfall.

   Kontakta oss på kundtjanst@lsr.nu om du vill beställa en extratömning. Ange din adress eller kundnummer i mejlet.

   Tvättning av kärl.

   Behöver du tvätta ditt kärl oavsett storlek så ordnar vi det för 180 kronor per kärl och tillfälle.

   Kontakta oss på kundtjanst@lsr.nu om du vill beställa tvätt på ditt kärl. Ange din adress eller kundnummer i mejlet.

   Betala miljösmart.

   Vanligtvis skickar vi en faktura till dig två gånger om året. En gång på våren och en gång på hösten. För att slippa pappersfakturor kan du välja att betala miljösmart med E-faktura. E- faktura beställer du via din internetbank. Då kommer fakturan direkt in på din banksida där du godkänner betalningen. Smart och enkelt.

   Du kan även välja att betala via autogiro. Autogiro dras automatiskt månadsvis eller helårsvis. Blanketten för autogiro hittar du här. Med autogiro kan du även få din fakturaspecifikation på mejl istället för via post. Det är en bekräftelse på att dragningen kommer att ske.

   Så behandlar LSR dina personuppgifter

   Ladda hem som PDF fil.

   1. Allmänt
   2. Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är enlagstiftning från EU som från 2018-05-25 ersätter personuppgiftslagen (PuL). Lagstiftningen är till för att din personliga integritet inte ska kränkas vid behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur LSR behandlar personuppgifter enligt GDPR.

    Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

    Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och det är LSR Landskrona – Svalövs Renhållnings AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

   3. Varför vi behöver dina uppgifter
   4. LSR:s uppdrag är att samla in, transportera och behandla hushållsavfall (innefattande avfallshämtning och slamtömning) från Landskrona stad och Svalövs kommun.

    För att kunna utföra tömning och fakturering behöver vi hantera en del grundläggande personuppgifter från dig såsom namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning. För att underlätta kommunikationen med dig behöver vi ofta telefonnummer och/eller e-post. I förekommande fall behöver vi även hantera beslut om dispens, autogiromedgivande och sjukintyg.

    Vi behöver också veta var dina sopkärl eller ditt enskilda avlopp finns. Därför har vi kopplat en GPS-koordinat till den plats där dina respektive kärl står vid tömning eller där ditt enskilda avlopp är beläget. För att veta att vi tömmer rätt kärl på den plats som finns angiven i ditt abonnemang, via GPS-koordinaten, har alla LSR:s avfallskärl en ”tagg” monterad, med ett ID-nummer som kopplas till ditt abonnemang.

    LSR behandlar ovanstående personuppgifter för att du ska få

    • hämtning av ditt hushållsavfall, tömning av enskilda avlopp och latrintunnor,
    • utsättning, hemtagning och service av dina kärl,
    • möjlighet att beställa extra tjänster, såsom extratömning eller tvätt av kärl,
    • tillgång till Mina sidor,
    • korrekt information om dina abonnemang i kontakt med kundtjänst,
    • aviseringar, information och liknande kopplat till dina tjänster,
    • faktura

    samt för att vi ska kunna

    • göra uppföljning och dokumentera avvikelser,
    • lägga effektiva tömningsrundor,
    • använda GPS-koordinater för att lokalisera dina kärl vid hämtning,
    • genomföra kundundersökningar,
    • hantera eventuella påminnelser och inkassoärenden kopplade till obetalda fakturor,
    • tillse att LSR betalar rätt avgifter till entreprenören (prissättningen bygger på antal tömda kärl, enskilda avlopp m.m.).

    För utförande av avfallstjänster översänder LSR personuppgifter till den entreprenör som enligt avtal har i uppdrag att för LSR:s räkning utföra tömning av avfallskärl eller enskilda avlopp. Entreprenören får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget. LSR ger instruktioner till entreprenörerna att registrera uppgifter om genomfört uppdrag, det vill säga genomförda tömningar och/eller avvikelser. Entreprenören agerar då som personuppgiftsbiträde åt LSR.

    Det kan också finnas andra som behöver ta del av dina personuppgifter, som exempelvis vårasystemleverantörer. Dessa agerar då, i likhet med entreprenörenen, som personuppgiftsbiträden.

   5. Vad som händer med dina uppgifter när du kontaktar LSR
   6. Du kan komma i kontakt med oss på LSR genom vår hemsida, e-post, telefon eller brev.

    När du kontaktar oss behöver du vanligen lämna personuppgifter. Främst sker det när du har frågor om ditt abonnemang, vill ändra ditt abonnemang eller beställa extra tjänster, men det kan även ske när du lämnar synpunkter. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna ge information om, samt administrera ditt abonnemang.

    När du skickar information till oss är vi skyldiga enligt lag att registrera denna eller på annat sätt hålla uppgifterna ordnade eftersom de utgör en del av en allmän handling. Hur länge uppgifterna sparas beror på vad ditt ärende gäller.

    Vi avråder från att du skickar känsliga personuppgifter (exempelvis sjukintyg) via e-post till oss. Använd istället telefon eller skicka brev.

    För att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår hemsida använder vi cookies (kakor). Syftet är att kunna se hur hemsidan används och att kunna göra förbättringar. När du besöker vår hemsida får du information om att cookies används. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen.

   7. Vi hämtar ibland dina uppgifter från annan
   8. Ibland hämtar vi personuppgifter om dig från någon annan, exempelvis från Lantmäteriet. För att göra en sådan hämtning krävs att det finns en laglig grund för det.

   9. Lagring av personuppgifter
   10. Personuppgifter som kommer in till ett kommunalt bolag som LSR blir i regel allmänna handlingar. Därför får vi inte gallra eller spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

    Dina personuppgifter sparas när de är nödvändiga för att vi ska kunna administrera ditt abonnemang, som när du anmäler och har ett aktivt abonnemang hos oss, men också den tid efter att ditt abonnemang avslutats som krävs för att vi ska följa bokföringslagen.

   11. Kamerabevakning på återvinningscentralen i Landskrona
    1. Rättslig grund för kamerabevakning
    2. På återvinningscentralen i Landskrona har vi kamerabevakning dygnet runt. Rättslig grund för bevakningen är att förebygga och dokumentera brott samt att upptäcka brand. LSR har tillstånd av Länsstyrelsen att använda fasta kameror för bevakning.

    3. Lagras högst en månad
    4. Vi får spara lagrat bildmaterial högst en månad efter inspelningstillfället. Undantaget är om materialet lämnas över till domstol, polis- eller åklagarmyndighet med anledning av misstanke om brott. Det lagrade materialet raderas automatiskt efter 30 dagar.

    5. Tillgång till inspelat material
    6. Lagrat material får endast spelas upp när det finns misstanke om brott. Det är endast IT-ansvarig på LSR och utredande polis som får tillgång till inspelat material.

   12. Registrering av registreringsnummer med sensor på återvinningscentralerna i Landskrona och Svalöv
    1. Rättslig grund och ändamål för registrering av registreringsnummer
    2. Vid inpassering till LSR:s återvinningscentraler i Landskrona och Svalöv avläses och registreras registreringsnummer på samtliga fordon via sensorer. Rättslig grund för registrering av registreringsnummer är uppgift av allmänt intresse.

     Syftet med registreringen är att automatiskt debitera lätta lastbilar registrerade på ett organisationsnummer dvs. företag och verksamheter. Debiteringen sker då kostnader för hanteringen av verksamhetsavfall inte skall belasta Renhållningskollektivet (hushållen).

     Informationen som fås vid registreringen används också för att sammanställa statistik över exempelvis besöksantal, vanliga besökstider samt varifrån våra besökare kommer.

    3. Lagras i 180 dagar
    4. Registrerade uppgifter sparas i 180 dagar. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen vilket innebär att uppgifter om fordon som debiterats bevaras i sju år plus innevarande år.

    5. Tillgång till material och portabilitet
    6. Det sker en omedelbar kryptering av registreringsnummer vid avläsningspunkten vilket gör att enskilda registreringar inte är sökbara. Av samma anledning är det också svårt att överföra information om en enskild registrering till en annan part.

   13. Dina rättigheter när det gäller personuppgifter
   14. I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, då vi har fått dem av någon annan. Detta gäller dock inte om det är omöjligt att informera eller det skulle medföra en oproportionellt stor ansträngning för oss.

    Du har rätt att ta reda på vad som står skrivet om dig i våra register och hur vi behandlar dessa uppgifter. Det gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag genom att kontakta kundtjänst. Du har rätt att få utdraget inom en månad. Vi lämnar i första hand utdraget till dig personligen, när du kommer till oss på Stuverigatan 25 i Landskrona och visar giltig legitimation. I andra hand kan vi skicka utdraget till din folkbokföringsadress.

    Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran kan bara tillgodoses när det inte står i strid med vårt uppdrag eller medoffentlighetsprincipen och kraven på gallring och bevarande av allmänna handlingar.

    Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.

    Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket. Ovan kan te x innebära tjänster såsom sms-aviseringar och mejlutskick.

    Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskydds-myndigheten.

    Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. Om din begäran avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering.

   15. Laglig grund för att vi behandlar dina personuppgifter
   16. Det finns olika lagliga grunder för att vi får behandla dina personuppgifter:

    • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse).
    • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
    • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person.
    • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtaldär du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal.
    • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter.

    Du har alltid rätt att få information om på vilken laglig grund som hanteringen av dina uppgifter sker. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta oss på 0418–450 100 eller kundtjanst@lsr.nu så hjälper vi dig.

   17. Mer information om dataskyddsförordningen
   18. LSR har utsett ett dataskyddsombud. Om du har synpunkter LSR:s hantering av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post dataskyddsombud@landskrona.se eller genom att ringa Landskrona stads växel 0418-47 00 00 och fråga efter dataskyddsombud.

    Du kan också läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats: www.imy.se/

   LSR:s villkor