Abonnemang och tjänster.

Du har tre olika abonnemang att välja på för hämtning av ditt hushållsavfall – Miljö, Mix och Kompost. Här hittar du info om abonnemang, miljöstyrning, priser, byte av kärl och fakturan du får från oss.

Miljö.

Miljö är vårt standardabonnemang och det som dom flesta väljer. Det är dessutom det abonnemang som är bäst ur miljösynpunkt och det som är billigaste för dej. Med Miljö har du två kärl, ett mörkgrått för restavfall och ett brunt för matavfall.

Abonnemanget Miljö innebär att du har ett 190-liters kärl för restavfall och ett brunt 140-liters kärl för matavfall. Om du abonnerar på Miljö men trots det inte lägger matavfallet i rätt kärl tar vi ut en felsorteringsavgift på 516 kronor.

  • Pris: 1 736 kronor (13/26), 2 006 kronor (26/26).
  • Tömningsintervall: Vi har två olika tömningsintervall. Du väljer själv om du vill ha intervall 13/26, alltså tömning av restavfall var 4:e vecka och matavfall var 14:e dag. Eller 26/26, som innebär tömning av båda kärlen var 14:e dag.
  • Vi levererar matavfallspåsar till dej en gång om året under hösten. Behöver du fler påsar innan dess är du välkommen att hämta på återvinningscentralen utan kostnad.

Mix.

Med abonnemanget Mix har du endast ett kärl där du lägger både rest- och matavfall. Detta abonnemang är dyrare. Det beror på att vi inte kan återanvända matavfallet och göra biogas och gödsel av det.

Med Mix har du endast ett 190-literskärl för både restavfall och matavfall. Du sorterar alltså inte matavfallet i separat kärl. Det du ska lägga i ditt kärl är enbart matavfall och restavfall. Det betyder att tidningar, förpackningar, grovavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall inte hör hemma här.

  • Pris: 3 587 kronor
  • Tömningsintervall: Vi tömmer var 14:e dag.

Kompost.

Med modellen Kompost har du endast ett kärl för ditt restavfall plus din egen kompost för matavfallet. För detta abonnemang måste du söka dispens, se nedan.

Du sköter själv komposteringen av matavfall och vi hämtar ditt restavfall i ett 190-literskärl. Om du abonnerar på Kompost men trots det inte sorterar enligt renhållningsordningen tar vi ut en avgift på 516 kronor.

  • Pris: 2 058 kronor
  • Tömningsintervall: Vi tömmer var 4:e vecka.
  • För att vi ska kunna genomföra din anmälan av abonnemanget Kompost måste du ha godkänd dispens från miljöförvaltningen i Landskrona (blankett hittar du här) eller Söderåsens miljöförbund i Svalöv.

Gör ägarbyte här.

Tänker du sälja din fastighet eller är du på väg att flytta in i nytt hus? Då måste du anmäla ägarbytet till oss på LSR. Det kan du göra med formuläret här och skicka det direkt till oss. Innan du börjar fylla i formuläret är det bra att ha läst igenom vad som gäller för respektive abonnemangsalternativ, se ovan rubriker Miljö, Mix och Kompost för mer information. Punkter med * betyder obligatorisk uppgift.

Tänk på att vi behöver din anmälan senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft.

1. Jag är InflyttandeUtflyttande

2. Typ av boende VillaSommar/fritidsboende


3. Jag Hyr bostadenÄger bostaden
2. Typ av boende VillaSommar/fritidsboende


3. Jag har Hyrt bostadenÄgt bostaden


4. Mina uppgifter:5. Adress jag flyttar till
6. Faktureringsadress*

Samma som adressen i fråga 5.Annan

8. Abonnemang* (kryssa i det abonnemang du väljer)

Miljö 13/26Miljö 26/26MixKompost

Miljö 13/26 har tömning av restavfall var 4:e vecka.
Miljö 26/26 har tömning av restavfall varannan vecka.

Kompost.

Om du väljer abonnemanget Kompost måste du först göra en ansökan om detta. I Landskrona skickar du din ansökan till kommunens miljöförvaltning och i Svalöv tills Söderåsens miljöförbund.
Fram till att vi får in din godkända ansökan kommer du att ha den abonnemangstyp vi kallar Mix. Genom att kryssa i rutan här accepterar du att du får ett Mixabonnemang tills din ansökan om Kompost är godkänd.
5. Adress jag flyttar från8. Ny abonnemangsinnehavare (Ägare)

8. Ny abonnemangsinnehavare (Hyresgäst)

Samma som min hyresvärdNy hyresgäst

Jag försäkrar att jag lämnat korrekta uppgifter och samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Ändra ditt abonnemang här.

Vill du byta till den riktigt smarta modellen Miljö eller på annat sätt ändra ditt abonnemang? Det kan du göra här. Innan du börjar fylla i formuläret  är det bra att ha läst igenom vad som gäller för respektive abonnemangsalternativ, se ovan rubriker Miljö, Mix och Kompost för mer information. Punkter med * betyder obligatorisk uppgift.

Tänk på att vi behöver din anmälan senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft.

1. Mina uppgifter:
2. Jag vill byta till följande abonnemang*
(kryssa i det abonnemang du väljer)

Miljö 13/26Miljö 26/26MixKompost

Miljö 13/26 har tömning av restavfall var 4:e vecka.
Miljö 26/26 har tömning av restavfall varannan vecka.

Kompost.

Om du väljer abonnemanget Kompost måste du först göra en ansökan om detta. I Landskrona skickar du din ansökan till kommunens miljöförvaltning och i Svalöv tills Söderåsens miljöförbund.
Fram till att vi får in din godkända ansökan kommer du att ha den abonnemangstyp vi kallar Mix. Genom att kryssa i rutan här accepterar du att du får ett Mixabonnemang tills din ansökan om Kompost är godkänd.


3. Datum (Ange när abonnemanget ska börja gälla. Tidigast 14 dagar efter dagens datum med anledning av utsättning/hemtagning av kärl)

Jag försäkrar att jag lämnat korrekta uppgifter och samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Tillägg trädgård.

Du kan beställa ett särskilt abonnemang för trädgårdsavfall. Avfallet hanterar du separat och det får inte blandas med annat avfall. Abonnemanget innebär att du har ett 370-literskärl för trädgårdsavfall som vi tömmer var 14:e dag under 34 veckor. Mellan mars och november blir det totalt 17 tömningar. Pris per säsong är 826 kr och fakturan kommer på hösten. Under tömningsuppehåll förvarar du kärlet själv. Vi kan även hämta hem det för 259 kronor. Tömningsschema skickas ut inför varje säsongsstart och läggs även upp på hemsidan för nedladdning.

Ladda ner tömningsschemat för 2019 här.

Kontakta oss på kundtjanst@lsr.nu om du vill beställa ett trädgårdsabonnemang. Ange din adress eller kundnummer i mejlet.

Byte och tvätt av kärl.

Vill du byta ditt sopkärl till en annan storlek gör du en anmälan till oss på LSR. Är villkoren uppfyllda enligt renhållningsordningens föreskrifter ordnar vi ändringen inom en månad från att du skickat in ansökan. Prisskillnaden kommer på fakturan i nästa debiteringsperiod. Vid flera kärlbyten under ett år tillkommer en avgift om 250 kronor per tillfälle. Ett byte kostar inget extra. Behöver du tvätta ditt kärl så ordnar vi det för 174 kronor per kärl.

Kontakta oss på kundtjanst@lsr.nu om du vill beställa tvätt eller byta till en annan storlek på ditt kärl. Ange din adress eller kundnummer i mejlet.

Miljöstyrning gynnar miljön.

Miljöstyrningen använder vi för att gynna just miljön genom utsortering av matavfallet. Väljer du vårt Miljö- eller Kompostabonnemang får du därför ett avdrag på priset medan Mix ger ett tillägg. LSR tjänar inget extra på miljöstyrningen utan intäkterna från de tre abonnemangen balanserar ut varandra över tid.

Betala miljösmart.

Vanligtvis skickar vi en faktura till dig 2 gånger om året. En gång på våren och en gång på hösten. För att slippa pappersfakturor kan du välja att betala miljösmart med e-faktura. E- faktura beställer du via din internetbank. Då kommer fakturan direkt in på din banksida där du godkänner betalningen. Smart och enkelt

Du kan även välja att betala via autogiro. Autogiro dras automatiskt månadsvis eller helårsvis. Blanketten för autogiro hittar du här. Med autogiro kan du även få din fakturaspecifikation på mejl istället för via post. Det är en bekräftelse på att dragningen kommer att ske.

Fler varianter av abonnemang.

För våra tre abonnemangstyper finns ett antal olika kombinationer och varianter. I renhållningstaxan för Landskrona stad och Svalövs kommun hittar du mer information.