Hög tid att minska avfallet.

Så här långt har vi bara tillgång till en enda planet. Så det är hög tid att ta hand om den lite bättre. Och vi kan faktiskt alla göra en insats. Genom att minska avfallet, till exempel. Då spar vi på jordens resurser och bidrar samtidigt till mindre utsläpp av växthusgaser.
Tips och trix visar vad du kan göra rent praktiskt för att minska avfallet. Här finns också länkar till sajter som är både givande och roliga. Där kan du lära dej ännu mer om en avfallssnål attityd till vardagen.

Tips och trix för mindre avfall.

 • Satsa på att köpa begagnade prylar i stället för nya.
 • Grejor du inte behöver kan du sälja eller byta. Eller ge bort på till second hand. Många leksaker kastar vi i onödan.
 • Laga grejor och kläder som gått sönder i stället för att kasta och köpa nytt.
 • Låna verktyg av grannen – alla behöver kanske inte egen borrmaskin.
 • Köp grejor som håller länge.
 • Tacka nej till onödiga förpackningar. Som den där påsen man alltid får i affären när man köper minsta pryl.
 • Återanvänd plastkassen eller ta med en tygkasse och handla maten i. Nu använder vi runt 700 miljoner plastkassar varje år i Sverige. Bara för att bära hem maten.
 • Satsa mindre pengar på grejor och mer på att göra något kul, häftigt eller mysigt. Upplevelser på egen hand eller med familj, polare och jobbkompisar.
 • Tacka nej till reklam i brevlådan.
 • Skippa pappersfakturor och betala räkningarna på internet.
 • Drick kranvatten i stället för flask- och burkvatten. Då blir det inget avfall alls.
 • Planera inköpen så du inte köper mer mat än du behöver.
 • Ät upp käket eller frys in det. 57 procent av vårt matavfall är helt onödigt.
 • På matrester kan du ordna fina fester.
 • Bäst före-datum är ingen lag – kolla, lukta och smaka på maten innan du slänger den.
 • Slangintematen.se
 • Matsvinn.se
 • Livsmedelsverket tipsar om hur du minskar matsvinnet.
 • Naturvårdsverket har mer info om matsvinn.

Kunskap och annat hållbart kul.

LSR har för tillfället inget eget undervisningsmaterial till skolorna i Landskrona och Svalöv. Men det finns andra i vår bransch som har tagit fram bra och kul material.

Natur- och miljöboken. Grundskolans årskurs 4-6 kan utan kostnad beställa Natur- och miljöboken från Svenska Kunskapsförlaget. Den är ett läromedel i natur- och miljökunskap. Idén är att ge barnen bra miljökunskaper så vi kan få hållbar utveckling och bättre miljö i framtiden.

Håll Sverige Rent. En ideell och obunden stiftelse, instiftad av Naturvårdsverket och Returpack AB. Här kan du hitta en hel del material. Bland annat i form av deras största projekt för skolor, Grön Flagg.

sopskolan.se. Här kan du lära dej mer om hur du ska göra med olika sorters avfall. Du kan också testa dina kunskaper när gäller sånt som farligt avfall och elavfall. Det är Avfall Sverige som har tagit fram sajten.

One planet. Sajt för ungdomar där du kan klicka dej fram till din egen klimatsmarta livsstil. Här får du förklaringar på hur vi bättre kan hushålla med jordens resurser. Du får också tips på material och arbetsuppgifter du kan jobba med. Det är regionala avfallsbolaget i norra Stockholm Sörab som har skapat hemsidan.

sopspelet.se. Här spelar du en mask som ska ta vara på avfall som människor slänger omkring sej – restavfall, matavfall, förpackningar och farligt avfall. Sopspelet är utvecklat av Vividice tillsammans med Trollhättan Energi AB.

Kliv upp i avfallstrappan!

När det gäller att ta hand om avfallet från hushållen är vi duktiga. I Sverige återvinner vi nu drygt 99 procent. Men viktigare än att återvinna är att se till så vi inte skapar så mycket avfall. Det är vi dåliga på. Mellan 1994 och 2015 ökade den totala mängden avfall från hushåll i Sverige med 34 procent. Det minskar lite under lågkonjunktur, men när ekonomin tar fart går avfallsmängderna upp igen.

Så nu måste vi helt enkelt bli bättre på att minska på avfallet.

EU:s avfallstrappa bygger på ett EU-direktiv och gäller alltså som lag. Trappan visar vad som är bäst och sämst för miljön när det gäller att ta hand om vårt avfall. Bäst är att se till så det inte blir nåt avfall. Sämst är att deponera, alltså att lägga avfallet på tippen eller deponin.

Minska avfallet.
Se till att avfallet inte uppstår.

Återanvänd produkter.
Återanvända produkter är att använda en produkt på nytt, utan att egentligen ändra något. Exempelvis returflaskor av glas som kan användas många gånger.

Återvinn material.
Burkar, papper och tidningar är exempel på avfall som kan återvinnas till nya produkter. Även matavfall kan rötas för att skapa biogas och biogödsel.

Återvinn energi.
Material som inte kan återvinnas förbränns för att omvandla energin i avfallet till el och värme.

Deponera.
Säker slutförvaring av avfall som vi inte kan ta hand om på ett bättre sätt.

Så behandlar LSR dina personuppgifter

Ladda hem som PDF fil.

  1. Allmänt

Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är enlagstiftning från EU som från 2018-05-25 ersätter personuppgiftslagen (PuL). Lagstiftningen är till för att din personliga integritet inte ska kränkas vid behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur LSR behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och det är LSR Landskrona – Svalövs Renhållnings AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

  1. Varför vi behöver dina uppgifter

LSR:s uppdrag är att samla in, transportera och behandla hushållsavfall (innefattande avfallshämtning och slamtömning) från Landskrona stad och Svalövs kommun.

För att kunna utföra tömning och fakturering behöver vi hantera en del grundläggande personuppgifter från dig såsom namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning. För att underlätta kommunikationen med dig behöver vi ofta telefonnummer och/eller e-post. I förekommande fall behöver vi även hantera beslut om dispens, autogiromedgivande och sjukintyg.

Vi behöver också veta var dina sopkärl eller ditt enskilda avlopp finns. Därför har vi kopplat en GPS-koordinat till den plats där dina respektive kärl står vid tömning eller där ditt enskilda avlopp är beläget. För att veta att vi tömmer rätt kärl på den plats som finns angiven i ditt abonnemang, via GPS-koordinaten, har alla LSR:s avfallskärl en ”tagg” monterad, med ett ID-nummer som kopplas till ditt abonnemang.

LSR behandlar ovanstående personuppgifter för att du ska få

   • hämtning av ditt hushållsavfall, tömning av enskilda avlopp och latrintunnor,
   • utsättning, hemtagning och service av dina kärl,
   • möjlighet att beställa extra tjänster, såsom extratömning eller tvätt av kärl,
   • tillgång till Mina sidor,
   • korrekt information om dina abonnemang i kontakt med kundtjänst,
   • aviseringar, information och liknande kopplat till dina tjänster,
   • faktura

samt för att vi ska kunna

   • göra uppföljning och dokumentera avvikelser,
   • lägga effektiva tömningsrundor,
   • använda GPS-koordinater för att lokalisera dina kärl vid hämtning,
   • genomföra kundundersökningar,
   • hantera eventuella påminnelser och inkassoärenden kopplade till obetalda fakturor,
   • tillse att LSR betalar rätt avgifter till entreprenören (prissättningen bygger på antal tömda kärl, enskilda avlopp m.m.).

För utförande av avfallstjänster översänder LSR personuppgifter till den entreprenör som enligt avtal har i uppdrag att för LSR:s räkning utföra tömning av avfallskärl eller enskilda avlopp. Entreprenören får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget. LSR ger instruktioner till entreprenörerna att registrera uppgifter om genomfört uppdrag, det vill säga genomförda tömningar och/eller avvikelser. Entreprenören agerar då som personuppgiftsbiträde åt LSR.

Det kan också finnas andra som behöver ta del av dina personuppgifter, som exempelvis vårasystemleverantörer. Dessa agerar då, i likhet med entreprenörenen, som personuppgiftsbiträden.

  1. Vad som händer med dina uppgifter när du kontaktar LSR

Du kan komma i kontakt med oss på LSR genom vår hemsida, e-post, telefon eller brev.

När du kontaktar oss behöver du vanligen lämna personuppgifter. Främst sker det när du har frågor om ditt abonnemang, vill ändra ditt abonnemang eller beställa extra tjänster, men det kan även ske när du lämnar synpunkter. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna ge information om, samt administrera ditt abonnemang.

När du skickar information till oss är vi skyldiga enligt lag att registrera denna eller på annat sätt hålla uppgifterna ordnade eftersom de utgör en del av en allmän handling. Hur länge uppgifterna sparas beror på vad ditt ärende gäller.

Vi avråder från att du skickar känsliga personuppgifter (exempelvis sjukintyg) via e-post till oss. Använd istället telefon eller skicka brev.

För att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår hemsida använder vi cookies (kakor). Syftet är att kunna se hur hemsidan används och att kunna göra förbättringar. När du besöker vår hemsida får du information om att cookies används. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen.

  1. Vi hämtar ibland dina uppgifter från annan

Ibland hämtar vi personuppgifter om dig från någon annan, exempelvis från Lantmäteriet. För att göra en sådan hämtning krävs att det finns en laglig grund för det.

  1. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter som kommer in till ett kommunalt bolag som LSR blir i regel allmänna handlingar. Därför får vi inte gallra eller spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Dina personuppgifter sparas när de är nödvändiga för att vi ska kunna administrera ditt abonnemang, som när du anmäler och har ett aktivt abonnemang hos oss, men också den tid efter att ditt abonnemang avslutats som krävs för att vi ska följa bokföringslagen.

  1. Kamerabevakning på återvinningscentralen i Landskrona

 

   1. Rättslig grund för kamerabevakning

På återvinningscentralen i Landskrona har vi kamerabevakning dygnet runt. Rättslig grund för bevakningen är att förebygga och dokumentera brott samt att upptäcka brand. LSR har tillstånd av Länsstyrelsen att använda fasta kameror för bevakning.

   1. Lagras högst en månad

Vi får spara lagrat bildmaterial högst en månad efter inspelningstillfället. Undantaget är om materialet lämnas över till domstol, polis- eller åklagarmyndighet med anledning av misstanke om brott. Det lagrade materialet raderas automatiskt efter 30 dagar.

   1. Tillgång till inspelat material

Lagrat material får endast spelas upp när det finns misstanke om brott. Det är endast IT-ansvarig på LSR och utredande polis som får tillgång till inspelat material.

  1. Registrering av registreringsnummer med sensor på återvinningscentralerna i Landskrona och Svalöv

 

   1. Rättslig grund och ändamål för registrering av registreringsnummer

Vid inpassering till LSR:s återvinningscentraler i Landskrona och Svalöv avläses och registreras registreringsnummer på samtliga fordon via sensorer. Rättslig grund för registrering av registreringsnummer är uppgift av allmänt intresse.

Syftet med registreringen är att automatiskt debitera lätta lastbilar registrerade på ett organisationsnummer dvs. företag och verksamheter. Debiteringen sker då kostnader för hanteringen av verksamhetsavfall inte skall belasta Renhållningskollektivet (hushållen).

Informationen som fås vid registreringen används också för att sammanställa statistik över exempelvis besöksantal, vanliga besökstider samt varifrån våra besökare kommer.

   1. Lagras i 180 dagar

Registrerade uppgifter sparas i 180 dagar. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen vilket innebär att uppgifter om fordon som debiterats bevaras i sju år plus innevarande år.

   1. Tillgång till material och portabilitet

Det sker en omedelbar kryptering av registreringsnummer vid avläsningspunkten vilket gör att enskilda registreringar inte är sökbara. Av samma anledning är det också svårt att överföra information om en enskild registrering till en annan part.

  1. Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, då vi har fått dem av någon annan. Detta gäller dock inte om det är omöjligt att informera eller det skulle medföra en oproportionellt stor ansträngning för oss.

Du har rätt att ta reda på vad som står skrivet om dig i våra register och hur vi behandlar dessa uppgifter. Det gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag genom att kontakta kundtjänst. Du har rätt att få utdraget inom en månad. Vi lämnar i första hand utdraget till dig personligen, när du kommer till oss på Stuverigatan 25 i Landskrona och visar giltig legitimation. I andra hand kan vi skicka utdraget till din folkbokföringsadress.

Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran kan bara tillgodoses när det inte står i strid med vårt uppdrag eller medoffentlighetsprincipen och kraven på gallring och bevarande av allmänna handlingar.

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket. Ovan kan te x innebära tjänster såsom sms-aviseringar och mejlutskick.

Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskydds-myndigheten.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. Om din begäran avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering.

  1. Laglig grund för att vi behandlar dina personuppgifter

Det finns olika lagliga grunder för att vi får behandla dina personuppgifter:

   • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse).
   • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
   • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person.
   • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtaldär du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal.
   • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter.

Du har alltid rätt att få information om på vilken laglig grund som hanteringen av dina uppgifter sker. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta oss på 0418–450 100 eller info@lsr.nu så hjälper vi dig.

  1. Mer information om dataskyddsförordningen

LSR har utsett ett dataskyddsombud. Om du har synpunkter LSR:s hantering av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post dataskyddsombud@landskrona.se eller genom att ringa Landskrona stads växel 0418-47 00 00 och fråga efter dataskyddsombud.

Du kan också läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats: www.imy.se/