Välkommen till LSR!

I Landskrona och Svalöv är det vi på LSR som sköter insamlingen av ditt hushållsavfall. Och den bygger på att du själv först sorterar ut tidningar och förpackningar av kartong, metall, plast och glas. Detta lämnar du på återvinningsstationen (åvs). Mer info om våra abonnemang och priser hittar du under Abonnemang och tjänster. Mer om dispens från sophämtning, ändring av abonnemang och vad du ska göra med grovavfall och farligt avfall hittar du här.

Renhållningsordning och taxa.

Bestämmelserna om avfallshanteringen hittar du i renhållningsordningen. Det är kommunstyrelsen i respektive kommun som ansvarar för avgifterna i renhållningstaxan.

Renhållningsordning Landskrona
Renhållningsordning Svalöv
Renhållningstaxan

Ändring av abonnemang.

Om du ska sälja din fastighet, köpa en ny fastighet eller helt enkelt bara vill ändra ditt nuvarande sopabonnemang måste du anmäla det till oss på LSR. Du kan göra det direkt här på hemsidan under Abonnemang och tjänster. Vi måste ha anmälan senast 14 dagar i förväg.

Dispens från sophämtning.

Alla fastigheter är skyldiga att ha renhållning via LSR. Om du inte behöver sophämtning under en period på minst 6 månader kan du söka dispens. Samma gäller om du vill ha längre mellanrum mellan tömningarna eller vill dela kärl med din granne. Två till fyra fastighetsägare eller så kallade nyttjanderättshavare kan söka dispens för att dela kärl. Dispensen innebär en kostnad för den som söker och ansökan skickas till respektive förvaltning/förbund.

Landskrona stad – Dispens söker du hos miljöförvaltningen i Landskrona stad och blanketter hittar du här. Vid fler frågor kontakta miljöförvaltningen, deras kontaktuppgifter hittar du på länken ovan.

Svalövs kommun – Dispens söker du hos Söderåsens miljöförbund och banketter hittar du här. Vid fler frågor kontakta miljöförbundet, deras kontaktuppgifter hittar du på länken ovan.

Grovavfall, elavfall och farligt avfall.

Grovavfall är sånt som tar så stor plats att du inte får ner det i sopkärlet. Som möbler, cyklar, trumset och trampbilar. Grovavfallet tar du med till återvinningscentralen (åvc) och lämnar utan kostnad där. Liksom elavfall och farligt avfall – typ alla sorters lampor, färg, batterier och olja. Vi har en åvc i Landskrona, en i Svalöv plus en mottagningsstation på Ven.