Justerad renhållningstaxa 2021

7 januari, 2021

Den 1 januari 2021 justerar vi renhållningstaxan med i snitt 3,36 % för renhållningstjänster och 3,3 % för slamtjänster. Syftet med justeringen är att säkerställa en långsiktig och balanserad finansiering av våra tjänster.

Taxan ska täcka verksamhetens kostnader för avfallshantering och ambitionerna i kommunernas Avfallsplaner och andra miljömål. Exempel på dessa är kostnader för insamling och transport av avfall, utvecklingsarbete, kundtjänst, administration, information och behandlingskostnader. Under 2020 har det tillkommit nya kostnader i form av en skatt på avfall som går till förbränning.

Tänk på att genom taxan har du tillgång till fria besök på våra återvinningscentraler och möjlighet att lämna farligt avfall på en mängd upphämtningsplatser i samband med våra insamlingskampanjer.

Nedan ser du exempel på vad prisjusteringen innebär för dej som villaabonnent. Fullständig prislista hittar du i Renhållningstaxan.

Exempel

För dej som privatperson med ett Miljö Standardabonnemang kommer justeringen av renhållningstaxan innebära en höjning med 58 kr per år.