Lundåkradeponin blir sköna hem för växter och djur

6 mars, 2020

Nu pågår arbetet med att göra den gamla tippen till ett alldeles grönt område. Men det kommer att ta ganska lång tid innan det blir strövområde här. Regn och blåst är dessutom en bromskloss i jobbet.

Den är lika stor som 55 fotbollsplaner. Och så sent som för ett tiotal år sen tippades fortfarande avfall på Lundåkradeponin. Numera sorterar invånarna i Landskrona och Svalöv bland annat trä, skrot och elektronik och lämnar det på återvinningscentralen i stället.

Mindre lakvatten
Just nu pågår sluttäckning av den gamla deponin. Detta för att förorenat vatten inte ska kunna läcka ut från deponin. Det kallas lakvatten och det tar vi nu hand om och renar innan vi släpper ut vattnet i Öresund. Med sluttäckningen ska vi minska mängden lakvatten.

Paus i regn och blåst
Sluttäckningen är ett komplicerat jobb som tar lång tid. Bland annat är det väldigt beroende av vädret. Hela deponin ska täckas av en jättelik gummiduk som ska hindra regnvatten från att tränga igenom den gamla tippen. Men om det regnar eller blåser för mycket måste vi ta paus i det jobbet.

Allehanda växter och djur
När täckningen med gummiduk är klar ska vi lägga på cirka 700 000 ton rena schaktmassor, jord, kompost och sand. Detta för att skydda duken, men också för att växter med rötter som inte går för djupt ska kunna trivas här. Tofsvipor, åkersorkar, nyckelpigor och många andra djur kommer säkert också att gilla grönskan.

Sluttäckning klar 2028
Själva sluttäckningen ska vara klar 2028. Och en dag är det tänkt att folk ska kunna ströva runt, koppla av och kanske ha picknick i det gröna. Men innan den gamla deponin kan bli ett område för rekreation kommer det alltså att ta rätt lång tid.

Gröna området självfinansierat
Sluttäckningen är ett stort jobb som kostar stora pengar. Men varken skattebetalarna eller LSR:s abonnenter i Landskrona och Svalöv står för kostnaden. Det gör i stället de företag som betalar för att leverera massor för sluttäckningen. På så sätt täcker den med tiden grönskande deponin sina egna kostnader.