Nytt om att sortera matavfall för flerbostadshus

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla i Sverige att sortera ut sitt matavfall. Det tycker LSR är bra för ju mer vi kan sortera desto mer kan vi återvinna. Matavfallet är dessutom en fantastisk resurs! Bananskal, tepåse och fiskrens kan förvandlas till biogas för våra fordon och näringsrik gödsel för våra åkrar.

Vi kommer därför att sätta ut matavfallskärl till alla som idag har ett Mixabonnemang. Det avfall som tidigare blandats i ett kärl ska nu alltså sorteras i två. Bättre för både plånboken och miljön.

 • Ni slipper dubbla grundavgifter och får en lägre årsavgift.
 • Mindre avfall går till förbränning och mer till återvinning.

Här hittar du som fastighetsägare svar på nästan allt om hur matavfallsinsamling fungerar, när du har hämtning och hur många kärl vi kommer sätta ut. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss på info@lsr.nu så hjälper vi dej!

Utsättning av matavfallskärl

 • Matavfallskärlen kommer att sättas ut mellan den 15 och 22 december 2023. Kärlen kommer då ställas ut i anslutning till era befintliga kärl. Mer information om detta kommer under hösten.
 • LSR står för ett startkit till hushållen i form av en bunt matavfallspåsar (80 styck) och en påshållare per lägenhet. Dessa kommer läggas inuti kärlen och behöver delas ut av fastighetsägaren.
 • Antal kärl som kommer att sättas ut baseras på antal lägenheter per hämtställe:
Antal lägenheter per hämtställe Antal matavfallskärl
1-15 1
16-30 2
31+ 3

 

*LSR rekommenderar 1 matavfallskärl per 10-15 lägenheter i enlighet med hur mycket matavfall varje hushåll bidrar till i genomsnitt. Behövs fler matavfallskärl går det självklart att beställa via info@lsr.nu.

Samma hämtningsdag och intervall

Tömning av matavfallskärlen kommer ske samma dag och med samma intervall som befintliga kärl. Ni behåller alltså ert nuvarande hämtningsschema som ni hittar här.

Hämtningen av matavfallet startar januari 2024.

Sorteringsinfo till hushållen

Enligt avfallsföreskrifterna är fastighetsägaren skyldig att informera hushållen om var dom kan lämna sitt avfall och hur avfallet ska hanteras.

På LSR försöker vi alltid hjälpa dej som fastighetsägare med att ta fram information som gör det lätt att sortera rätt. Vi håller just nu på att ta fram rykande färskt material just för er. Materialet kommer läggas upp på hemsidan inom kort.

Sorteringsbroschyr finns redan nu att ladda ner här.

Frågor och svar

Vad är matavfall - och inte?

Det här går bra att lägga i papperspåsen:

 • Skal från frukt och grönsaker.
 • Kaffe- och tesump med filter.
 • Råa och tilllagade matrester.
 • Bröd, gryn och kakor.
 • Ben från fågel, fisk och kött (små och tunna).
 • Pasta och ris.
 • Ägg och äggskal.
 • Lite hushållspapper och servetter som använts för att exempelvis torka upp matfett.
 • Fiskrens och räkskal.
 • Snittblommor utan jord (såna som du har i vas).

 

Det här ska inte hamna i påsen för matavfall:

 • Tuggummi.
 • Snus och cigarettfimpar.
 • Bomull, tops och plåster.
 • Kattsand, strö eller sågspån från djur i bur.
 • Dammsugarpåsar.
 • Tamponger och bindor.
 • Grillkol och aska.
 • Grova köttben.
 • Krukväxter och jord.
 • Trädgårdsavfall.
Hur stort är ett matavfallskärl?

Kärlet rymmer 140 liter och har måtten:

Bredd: 48 cm
Djup: 55 cm
Höjd: 107 cm

Varför ska hushållen använda papperspåsen?

Det är viktigt att hushållen alltid lägger matavfallet i papperspåsar som är godkända för matavfall. Dom tål väta, är stabila och bryts ner i biogasanläggningen där matavfallet rötas.

Andra påsar förstör matavfallet och gör det omöjligt att återvinna det. Det gäller även komposterbara och nedbrytbara påsar av exempelvis majs eller sockerrör. Dessa är bara komposterbara i en industriell process. Komposterbara plastpåsar kan dessutom orsaka driftstopp när dom fastnar i roterande maskindelar. Eller ännu värre, dom följer med biogödseln och hamnar på våra åkrar.

Varför ska hushållen använda hållaren till papperspåsen?

Det är viktigt att hushållen använder hållaren för att matavfallspåsen inte ska läcka eller bli för våt. Hållaren ser till att luft kan cirkulera och transportera bort fukt från påsen. Det betyder också att matavfallet luktar mindre.

Vad ska fastighetsägaren göra om påsarna tar slut?

Då beställer fastighetsägaren fler påsar direkt av LSR. Vänligen mejla info@lsr.nu så hjälper vi er.

En bunt (80 st) matavfallspåsar (7 L) kostar 76 kronor plus moms.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till så att hushållen alltid har matavfallspåsar till att sortera ut sitt matavfall.

Vad händer om hushållen sorterar fel?

Det får bara finnas matavfall och papperspåsar i matavfallskärlet. Hamnar något annat i kärlet måste det sorteras ut av LSR i efterhand. Annars förstörs rötningsprocessen där matavfallet ska bli biogas och biogödsel. Är matavfallet inte rätt sorterat har LSR rätt att debitera en felsorteringsavgift på 300 kronor per behållare och tillfälle, detta enligt gällande avfallstaxa.

Vad händer om jag inte tar emot mina kärl?

Tar du som fastighetsägare inte emot era kärl skickas ärendet till tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten debiterar då fastighetsägaren en avgift per timma. I Landskrona är tillsynsavgiften 1 150 kr per påbörjad timme och i Svalövs kommun 1 050 kr per påbörjad halvtimme.

Så behandlar LSR dina personuppgifter

Ladda hem som PDF fil.

 1. Allmänt
 2. Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är enlagstiftning från EU som från 2018-05-25 ersätter personuppgiftslagen (PuL). Lagstiftningen är till för att din personliga integritet inte ska kränkas vid behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur LSR behandlar personuppgifter enligt GDPR.

  Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

  Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och det är LSR Landskrona – Svalövs Renhållnings AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

 3. Varför vi behöver dina uppgifter
 4. LSR:s uppdrag är att samla in, transportera och behandla hushållsavfall (innefattande avfallshämtning och slamtömning) från Landskrona stad och Svalövs kommun.

  För att kunna utföra tömning och fakturering behöver vi hantera en del grundläggande personuppgifter från dig såsom namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning. För att underlätta kommunikationen med dig behöver vi ofta telefonnummer och/eller e-post. I förekommande fall behöver vi även hantera beslut om dispens, autogiromedgivande och sjukintyg.

  Vi behöver också veta var dina sopkärl eller ditt enskilda avlopp finns. Därför har vi kopplat en GPS-koordinat till den plats där dina respektive kärl står vid tömning eller där ditt enskilda avlopp är beläget. För att veta att vi tömmer rätt kärl på den plats som finns angiven i ditt abonnemang, via GPS-koordinaten, har alla LSR:s avfallskärl en ”tagg” monterad, med ett ID-nummer som kopplas till ditt abonnemang.

  LSR behandlar ovanstående personuppgifter för att du ska få

  • hämtning av ditt hushållsavfall, tömning av enskilda avlopp och latrintunnor,
  • utsättning, hemtagning och service av dina kärl,
  • möjlighet att beställa extra tjänster, såsom extratömning eller tvätt av kärl,
  • tillgång till Mina sidor,
  • korrekt information om dina abonnemang i kontakt med kundtjänst,
  • aviseringar, information och liknande kopplat till dina tjänster,
  • faktura

  samt för att vi ska kunna

  • göra uppföljning och dokumentera avvikelser,
  • lägga effektiva tömningsrundor,
  • använda GPS-koordinater för att lokalisera dina kärl vid hämtning,
  • genomföra kundundersökningar,
  • hantera eventuella påminnelser och inkassoärenden kopplade till obetalda fakturor,
  • tillse att LSR betalar rätt avgifter till entreprenören (prissättningen bygger på antal tömda kärl, enskilda avlopp m.m.).

  För utförande av avfallstjänster översänder LSR personuppgifter till den entreprenör som enligt avtal har i uppdrag att för LSR:s räkning utföra tömning av avfallskärl eller enskilda avlopp. Entreprenören får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget. LSR ger instruktioner till entreprenörerna att registrera uppgifter om genomfört uppdrag, det vill säga genomförda tömningar och/eller avvikelser. Entreprenören agerar då som personuppgiftsbiträde åt LSR.

  Det kan också finnas andra som behöver ta del av dina personuppgifter, som exempelvis vårasystemleverantörer. Dessa agerar då, i likhet med entreprenörenen, som personuppgiftsbiträden.

 5. Vad som händer med dina uppgifter när du kontaktar LSR
 6. Du kan komma i kontakt med oss på LSR genom vår hemsida, e-post, telefon eller brev.

  När du kontaktar oss behöver du vanligen lämna personuppgifter. Främst sker det när du har frågor om ditt abonnemang, vill ändra ditt abonnemang eller beställa extra tjänster, men det kan även ske när du lämnar synpunkter. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna ge information om, samt administrera ditt abonnemang.

  När du skickar information till oss är vi skyldiga enligt lag att registrera denna eller på annat sätt hålla uppgifterna ordnade eftersom de utgör en del av en allmän handling. Hur länge uppgifterna sparas beror på vad ditt ärende gäller.

  Vi avråder från att du skickar känsliga personuppgifter (exempelvis sjukintyg) via e-post till oss. Använd istället telefon eller skicka brev.

  För att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår hemsida använder vi cookies (kakor). Syftet är att kunna se hur hemsidan används och att kunna göra förbättringar. När du besöker vår hemsida får du information om att cookies används. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen.

 7. Vi hämtar ibland dina uppgifter från annan
 8. Ibland hämtar vi personuppgifter om dig från någon annan, exempelvis från Lantmäteriet. För att göra en sådan hämtning krävs att det finns en laglig grund för det.

 9. Lagring av personuppgifter
 10. Personuppgifter som kommer in till ett kommunalt bolag som LSR blir i regel allmänna handlingar. Därför får vi inte gallra eller spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

  Dina personuppgifter sparas när de är nödvändiga för att vi ska kunna administrera ditt abonnemang, som när du anmäler och har ett aktivt abonnemang hos oss, men också den tid efter att ditt abonnemang avslutats som krävs för att vi ska följa bokföringslagen.

 11. Kamerabevakning på återvinningscentralen i Landskrona
  1. Rättslig grund för kamerabevakning
  2. På återvinningscentralen i Landskrona har vi kamerabevakning dygnet runt. Rättslig grund för bevakningen är att förebygga och dokumentera brott samt att upptäcka brand. LSR har tillstånd av Länsstyrelsen att använda fasta kameror för bevakning.

  3. Lagras högst en månad
  4. Vi får spara lagrat bildmaterial högst en månad efter inspelningstillfället. Undantaget är om materialet lämnas över till domstol, polis- eller åklagarmyndighet med anledning av misstanke om brott. Det lagrade materialet raderas automatiskt efter 30 dagar.

  5. Tillgång till inspelat material
  6. Lagrat material får endast spelas upp när det finns misstanke om brott. Det är endast IT-ansvarig på LSR och utredande polis som får tillgång till inspelat material.

 12. Registrering av registreringsnummer med sensor på återvinningscentralerna i Landskrona och Svalöv
  1. Rättslig grund och ändamål för registrering av registreringsnummer
  2. Vid inpassering till LSR:s återvinningscentraler i Landskrona och Svalöv avläses och registreras registreringsnummer på samtliga fordon via sensorer. Rättslig grund för registrering av registreringsnummer är uppgift av allmänt intresse.

   Syftet med registreringen är att automatiskt debitera lätta lastbilar registrerade på ett organisationsnummer dvs. företag och verksamheter. Debiteringen sker då kostnader för hanteringen av verksamhetsavfall inte skall belasta Renhållningskollektivet (hushållen).

   Informationen som fås vid registreringen används också för att sammanställa statistik över exempelvis besöksantal, vanliga besökstider samt varifrån våra besökare kommer.

  3. Lagras i 180 dagar
  4. Registrerade uppgifter sparas i 180 dagar. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen vilket innebär att uppgifter om fordon som debiterats bevaras i sju år plus innevarande år.

  5. Tillgång till material och portabilitet
  6. Det sker en omedelbar kryptering av registreringsnummer vid avläsningspunkten vilket gör att enskilda registreringar inte är sökbara. Av samma anledning är det också svårt att överföra information om en enskild registrering till en annan part.

 13. Dina rättigheter när det gäller personuppgifter
 14. I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, då vi har fått dem av någon annan. Detta gäller dock inte om det är omöjligt att informera eller det skulle medföra en oproportionellt stor ansträngning för oss.

  Du har rätt att ta reda på vad som står skrivet om dig i våra register och hur vi behandlar dessa uppgifter. Det gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag genom att kontakta kundtjänst. Du har rätt att få utdraget inom en månad. Vi lämnar i första hand utdraget till dig personligen, när du kommer till oss på Stuverigatan 25 i Landskrona och visar giltig legitimation. I andra hand kan vi skicka utdraget till din folkbokföringsadress.

  Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran kan bara tillgodoses när det inte står i strid med vårt uppdrag eller medoffentlighetsprincipen och kraven på gallring och bevarande av allmänna handlingar.

  Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.

  Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket. Ovan kan te x innebära tjänster såsom sms-aviseringar och mejlutskick.

  Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskydds-myndigheten.

  Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. Om din begäran avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering.

 15. Laglig grund för att vi behandlar dina personuppgifter
 16. Det finns olika lagliga grunder för att vi får behandla dina personuppgifter:

  • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse).
  • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
  • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person.
  • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtaldär du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal.
  • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter.

  Du har alltid rätt att få information om på vilken laglig grund som hanteringen av dina uppgifter sker. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta oss på 0418–450 100 eller kundtjanst@lsr.nu så hjälper vi dig.

 17. Mer information om dataskyddsförordningen
 18. LSR har utsett ett dataskyddsombud. Om du har synpunkter LSR:s hantering av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post dataskyddsombud@landskrona.se eller genom att ringa Landskrona stads växel 0418-47 00 00 och fråga efter dataskyddsombud.

  Du kan också läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats: www.imy.se/