Ny renhållningstaxa för 2020

14 januari, 2020

Den 1 januari 2020 justerar vi renhållningstaxan och höjer priserna med i snitt 3,29 % för renhållningstjänster och 3,31 % för slamtjänster. Syftet med höjningarna är att säkerställa en långsiktig och balanserad finansiering av våra tjänster.

Taxan ska täcka verksamhetens kostnader för avfallshantering och ambitionerna i kommunernas Avfallsplaner och andra miljömål. Inför 2018 ökades den miljöstyrning genom taxan som infördes redan 2010. Det innebar att abonnenterna med miljöabonnemang fick ett ökat miljöavdrag medan abonnenter med mix-abonnemanget fick en höjd taxa. Sammantaget innebar omläggningen att renhållningskollektivet totalt fick en sänkt taxa. Inför 2019 behölls taxan på 2018 års nivå. Idag har ca 81 % av alla villahushåll och 67 % av alla abonnenter i Landskrona och Svalövs kommun miljöabonnemang, vilket givetvis är ambitionen att alla ska ha framöver. För att vi på sikt ska klara av drift och investeringar samt en fortsatt god servicenivå behöver vi inför 2020 justera taxan.

Tänk på att genom taxan har du tillgång till fria besök på våra återvinningscentraler och möjlighet att lämna farligt avfall på en mängd upphämtningsplatser i samband med våra insamlingskampanjer.

Nedan ser du exempel på vad prisjusteringen innebär för dig som villaabonnent. Fullständig prislista hittar du i Renhållningstaxan här.

Taxa 2020 – Villa

Exempel: Villa med miljöabonnemang och tömning av båda kärlen var 14:e dag får en höjning från
1 943 kr till 2 006  kr.

Har du fler frågor eller synpunkter så är du alltid välkommen att höra av dig till vår kundtjänst.