Så hanterar vi dina personuppgifter

23 maj, 2018

 

Här få du veta mer om den nya lag som ska stärka skyddet för dina personuppgifter i framtiden. Du får också reda på vad vi på LSR gör i det sammanhanget.

 

GDPR är lagen som gäller nu

GDPR – General Data Protection Regulation, eller på svenska dataskyddsförordningen – gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018. Syftet är att stärka din personliga integritet och ge dig rätt till skydd av dina personuppgifter. GDPR ersätter alltså nu den svenska personuppgiftslagen, PuL.

 

Det här är personuppgifter

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta direkt till en särskild individ. Typiska personuppgifter är namn, adress och personnummer. Även krypterade uppgifter – som IP-nummer och cookies – räknas som personuppgifter om de kan kopplas till en speciell individ.

 

Så använder vi dina personuppgifter

LSR ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfallet i Landskrona stad och Svalövs kommun. Och utan dina personuppgifter kan vi förstås inte utföra vårt verksamhetsuppdrag. Vi använder alltså dina uppgifter för att kunna samla in avfall i våra båda kommuner.

 

Personuppgifter vi sparar

Vi sparar personuppgifter du ger oss när du besöker vår webbplats lsr.nu och Mina sidor där. Samma sak gäller förstås när du är kund hos oss och har ett sop- eller slamabonnemang.

Vi sparar dina uppgifter så länge som du har en kundrelation med oss. En del uppgifter måste vi spara längre därför att bokföringslagen kräver det. Vi använder oss inte av cookies på vår hemsida eller på Mina sidor.

 

Så tar vi ansvar för dina uppgifter

Vi är personuppgiftsansvariga och det betyder att vi ser till att ha ett tydligt syfte med att vi hanterar och sparar dina personuppgifter. Och det syftet är alltså att vi ska kunna sköta vårt renhållningsuppdrag. Vi tar också ansvar för att begränsa hur länge dina personuppgifter sparas. Och vi ser dessutom till att du kan få information om vilka uppgifter vi sparar om dig.

 

Dina uppgifter hos andra vi arbetar med

Det kan också finnas andra som kan behöva ta del av dina personuppgifter, som vår systemleverantör. Vi har därför tecknat samarbetsavtal med våra leverantörer och samarbetspartner. De vi samarbetar med försäkrar i avtalen att de hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

 

Rätt till registerutdrag

En gång om året har du rätt att ta reda på vad som står skrivet om dig i våra register. Det gör du genom att ansöka om ett så kallat registerutdrag. Om någon uppgift då visar sig vara fel, ofullständig eller missvisande rättar vi givetvis till detta. Registerutdraget skickar vi till din folkbokföringsadress. Vi kan också lämna ut det till dig personligen om du visar upp giltig legitimation.

 

Om du har klagomål

Om du anser att vi bryter mot lagar, regler eller ingångna avtal har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

 

Tredje land och automatiserat beslutsfattande

Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till tredje land, alltså till ett land som inte är medlem i EU eller EES. Vi kommer inte heller att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande, det vill säga att någon typ av maskin fattar beslut som rör dig och är baserat på dina personuppgifter.

 

Frågor om dina personuppgifter

Har du frågor kring hur vi hanterar dina uppgifter? Kontakta oss då via mejl på kundtjanst@lsr.nu eller ring oss på 0418-45 01 00.