Se till så hela kärlet töms!

3 december, 2018

Det är fastighetsägarens uppgift att se till så soppåsarna trillar ur av egen kraft när kärlet ska tömmas i sopbilen. Så packa inte kärlet för tätt!

Ibland skiftar vädret snabbt från milt till kallt på vintern. Håll extra koll på dina sopkärl då. För risken är stor att påsarna fryser fast där. Det gäller särskilt i kärlet för matavfall. Använd i så fall en spade eller kratta för att försiktigt bryta loss påsar som fastnat. Ett bra sätt att slippa problemet med fastfrusna påsar är att lägga tidningspapper i botten av kärlet.

 

Sopbilar behöver svängrum

Tänk också på att det måste finnas rejält med fri yta runt dina sopkärl. Finns det hinder inom 50 centimeter från kärlen – som snövallar, häckar, staket, stolpar eller annat – kommer sopbilen inte att hämta upp dina sopor. Tänk också på att placera kärlet max 1,5 meter från körbanan.

Bilen som hämtar ditt avfall behöver 4 meter fri höjd och en vägbredd på 3,5 meter. Vägen ska dessutom vara röjd till en bredd på 5,5 meter. Sopbilen ska också kunna vända på platsen där den hämtar upp ditt avfall.