Sommarhämtningen 2020 är igång!

5 maj, 2020

Sommarhämtningen från fritidshus börjar v.18 eller 19 beroende på om du har hämtning jämn eller ojämn vecka. Sommarhämtningen pågår fram till september (v.38 eller 39).

Ditt tömningsschema från förra året gäller även i år. Är du osäker på vilka veckor du har tömning kan du alltid besöka minasidor.lsr.nu för ditt tömningsschema. Logga in gör du med ditt kundnummer som finns på fakturan. Du kan även kontakta oss på kundtjänst så hjälper vi dig. Du når oss på kundtjanst@lsr.nu eller 0418-450 100.

Att tänka på innan sommartömningen

  • Placera kärlet max 1,5 m från vägbanan med framsidan av kärlet vänd mot sopbilen och
    hjulen vända mot tomten.
  • Placera kärlet så det är fritt från hinder, t.ex. staket, buskar, 50 cm runt kärlet.
  • Kärlet måste stå ute senast kl.06.00 på tömningsdagen, låt kärlet stå ute hela dagen då vi har till kl.21.00 på oss att tömma.
  • Har du inte en fast uppställningsplats, måste du själv rulla ut kärlet till gatan/vägkanten vid varje tömningstillfälle.
  • Kärlet får inte fyllas mer än att locket lätt kan tillslutas. För tungt kärl kan inte lyftas av bilen och blir därmed inte tömt.
  • Tänk också på att innehållet måste falla ur av egen vikt vid tömning.
  • Tömning sker alltid på ordinarie tömningsdag, även om dessa infaller på helgdagar, t ex midsommar