Tack alla nöjda kunder! Nu jobbar vi på att bli ännu bättre.

13 maj, 2020

I vintras skickade vi ut en enkät till 1 600 villor, bostadsrätter och lägenheter i Landskrona och Svalöv. Syftet var att ta reda på vad vi kan göra för att utveckla vår verksamhet.  Närmare 60 procent svarade på enkäten. Det tycker vi är jättebra, tack!

Totalt hela 86 procent

När det gäller kundnöjdhet räknas 75 procent och uppåt som bra resultat. Och resultatet på den totala kundnöjdheten för avfallshanteringen blev hela 86 procent. Vi tackar för förtroendet och jobbar på att bli ännu bättre!

Så här tyckte våra abonnenter

  • Total kundnöjdhet avfallshanteringen i kommunerna – 86 procent
  • Kundnöjdhet hämtning av hushållsavfallet – 89 procent
  • Kundnöjdhet slamtömning – 77 procent
  • Kundnöjdhet återvinningscentralerna – 94 procent
  • Kundnöjdhet kundtjänst – 85 procent
  • Kundnöjdhet information och kommunikation – 79 procent


Behov av bostadsnära insamling

Genom enkäten har vi fått in önskemål om flerfackskärl för tidningar och förpackningar, så kallad bostadnära insamling. Ny lagstiftning har markerat att detta är producenternas ansvar. På LSR jobbar vi nu för att på producenternas uppdrag införa bostadsnära insamling.

Synpunkter på återvinningsstationerna

Vi har också fått in synpunkter på hur på återvinningsstationernas (åvs) gröna behållare fungerar. Även här är det producenterna som har ansvaret i dag. Resultaten från enkäten kommer vi därför att framföra till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Du kan själv lämna synpunkter på åvs hos ftiab.se.

Vi hämtar farligt avfall oftare

Vi har även fått önskemål om fler besök av bilen som hämtar farligt avfall i bostadsområdena. Från och med 2021 kommer vi därför att dubblera vår satsning på att hämta det avfallet. Då kör vi en kampanj på våren och en på hösten.

Snart kan du bli uppringd

Vår kundtjänst har fått väldigt högt betyg i enkäten. Vi kunde också se att det finns önskemål om återuppringning när det är telefonkö hos kundtjänst. Därför inför vi snart en funktion som gör att du kan bli uppringd av oss om du inte vill vänta i telefon.