Hämtning av trädgårdsavfall – snart drar säsongen igång!

25 februari, 2021

För att underlätta skötseln i din trädgård och slippa köra trädgårdsavfallet till åvc kan du skaffa dej ett trädgårdsabonnemang. Från och med vecka 11-12 kan vi komma och hämta ditt trädgårdsavfall. För 854 kr ställer vi ut ett 370-liters kärl hos dig och tömmer det sen var 14:e dag, totalt 17 gånger per år. Vill du beställa ett trädgårdsabonnemang? Kontakta oss på kundtjanst@lsr.nu så hjälper vi dej!

När hämtas trädgårdsavfallet

Kärlet ska ställas ut senast kl 6.00 på hämtningsdagen, men enklast är det ju att ställa ut det kvällen före. Låt kärlet stå ute hela dagen då vi har till kl. 21.00 på oss att tömma. Placera kärlet med framsidan vänd mot sopbilen och hjulen vända mot tomten, max 1,5 meter från vägbanan. Håll också fritt 50 cm runtom kärlet.

Tömningsschemat 2021 i PDF-format hittar du här.

Har du redan ett trädgårdsabonnemang? Gå till ditt tömningsschema för att se dina tömning.

Något att tänka på

Låt trädgårdsavfallet ligga löst, använd inte säckar eller annat emballage.

Tänk också på att det enbart ska vara trädgårdsavfall i kärlet, så som blommor, buskar, mossa, gräs, ogräs, blad, löv och kvistar. Mindre mängd fallfrukt går också bra. Men tänk på att inte fylla kärlet för tungt med fallfrukt eller gräsklipp, då går det inte att lyfta och blir därmed inte tömt. Kärlet får väga max 80 kilo. Sten, grus och jord lämnas på åvc.

Invasiva växter blir allt vanligare i våra trädgårdar. Det är mycket viktigt att dom inte hamnar i trädgårdsavfallet. Lämna i stället fulingarna som brännbart på åvc. Läs mer om invasiva växter här.