Trafikmätningar på åvc pågår fram till juli

23 mars, 2020

Från och med måndag 23 mars kommer vi att göra trafikmätningar på åvc i Landskrona och Svalöv.
Syftet är att göra nulägesanalyser och se vilka som besöker oss.

Det innebär att alla fordon som kör in på åvc kommer att registreras via sensorer.
Det är endast registreringsskyltarna som avläses och anonymiseras.
Informationen behandlas sedan tillsammans med fordonsdata och befolkningsstatistik.

Mätningarna kommer pågå under tre månader.