Tyck till om ny renhållningsordning!

13 april, 2021

Vi på LSR har tillsammans med Landskrona stad och Svalövs kommun tagit fram ett förslag till en ny renhållningsordning. Renhållningsordningen består av en gemensam avfallsplan för dom båda kommunerna. Och renhållningsföreskrifter för respektive kommun.

Syftet med avfallsplanen är att visa vilka ambitioner Landskrona stad och Svalövs kommun har med just avfall. Hur vi kan förebygga uppkomsten av avfall och omhänderta det avfall som ändå uppstår på ett långsiktigt hållbart sätt. I avfallsplanen finns en handlingsplan för åtgärder som ska genomföras under tiden som avfallsplanen gäller. Det finns också en kort och lättläst version av avfallsplanen som sammanfattar de viktigaste punkterna.

Renhållningsföreskrifterna i sin tur reglerar förhållandet mellan kommunerna och invånarna rörande avfallshanteringen. Till exempel vad som gäller för sophämtningen och hur avfall ska sorteras.

Förslaget finns nu tillgängligt för granskning. Och du som kommuninvånare kan tycka till om avfallshanteringen i just din kommun. På respektive hemsida finns information om hur du lämnar dina synpunkter.

Svalövs kommun
Materialet hittar du på Svalövs kommuns hemsida här.
Tillgängligt för granskning: 31 mars – 30 april 2021.

Landskrona stad
Materialet hittar du på Landskrona stads hemsida här.
Tillgängligt för granskning: 9 april – 9 maj 2021.

Hjälp oss förbättra avfallshanteringen i din kommun!