Vi kan ta hand om ditt trädgårdsavfall.

Från och med vecka 12-13 kan vi komma och hämta ditt trädgårdsavfall. För 800 kronor ställer vi ut ett 370-literskärl hos dej. Och tömmer det sen var 14:e dag. Under totalt 34 veckor får du alltså 17 tömningar av ditt trädgårdskärl. Tänk på att det enbart ska vara trädgårdsavfall i det kärlet! Tömningsschemat hittar du på här.

Otäcka växter i trädgården

Så kallade invasiva växter blir allt vanligare i våra trädgårdar. Det är mycket viktigt att dom inte hamnar i trädgårdsavfallet. Lämna i stället fulingarna som brännbart på återvinningscentralen (åvc). Läs mer om invasiva växter här.

Fri yta runt kärl och väg

Tänk på att ställa sopkärlen på plan mark så dom står stadigt. Det behövs också lite fri yta runt kärlen. Om det finns grejor inom 50 centimeter från kärlen – som häckar, staket, stolpar eller annat – kommer sopbilen inte att tömma dina sopor.

Bort med grenar och buskar

Tänk också på att du kan behöva ta bort grenar och buskar som växer ut över vägen. Bilen som hämtar ditt avfall behöver 4 meter fri höjd och en vägbredd på 3,5 meter. Vägen ska vara röjd till en bredd på 5,5 meter. Om det behövs ska det också finnas en vändplats.