Gör ägarbyte här.

Tänker du sälja din fastighet eller är du på väg att flytta in i nytt hus? Då måste du anmäla ägarbytet till oss på LSR. Det kan du göra med formuläret här och skicka det direkt till oss. Vi måste ha din anmälan om ändrad ägare senast 14 dagar i förväg.

Punkter med * betyder obligatorisk uppgift. Alla obligatoriska uppgifter måste vara med, i annat fall går det inte att skicka in formuläret. Du behöver även kryssa i önskat abonnemang. Se därför till att ha läst om de olika modellerna innan ägarbytet.

  1. Jag är InflyttandeUtflyttande

  2. Typ av boende VillaSommar/fritidsboende


  3. Jag Hyr bostadenÄger bostaden
  2. Typ av boende VillaSommar/fritidsboende


  3. Jag har Hyrt bostadenÄgt bostaden


  4. Mina uppgifter:  5. Adress jag flyttar till
  6. Faktureringsadress*

  Samma som adressen i fråga 5.Annan

  8. Abonnemang* (kryssa i det abonnemang du väljer)

  Miljö StandardMiljö ExtravalMixKompost

  Miljö Standard har tömning av restavfall var 4:e vecka.
  Miljö Extraval har tömning av restavfall varannan vecka.

  Kompost.

  Om du väljer abonnemanget Kompost måste du först göra en ansökan om detta. I Landskrona skickar du din ansökan till kommunens miljöförvaltning och i Svalöv tills Söderåsens miljöförbund.
  Fram till att vi får in din godkända ansökan kommer du att ha den abonnemangstyp vi kallar Mix. Genom att kryssa i rutan här accepterar du att du får ett Mixabonnemang tills din ansökan om Kompost är godkänd.
  5. Adress jag flyttar från  8. Ny abonnemangsinnehavare (Ägare)

  8. Ny abonnemangsinnehavare (Hyresgäst)

  Samma som min hyresvärdNy hyresgäst

  Jag försäkrar att jag lämnat korrekta uppgifter och samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).