Vårt uppdrag.

LSR ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfallet i Landskrona stad och Svalövs kommun. Vi har även fått i uppdrag att sluttäcka Lundåkradeponin. Så heter tippen i Landskrona och den är lika stor som hela Citadellsområdet. Nu är vårt uppdrag att återställa deponin och det kommer att ta några år. Men när det är klart ska vi ha förvandlat deponin till ett både grönskande och miljösäkert område.

När soporna som genom åren dumpats på deponin bryts ner bildas metangas. Metan är en riktigt aggressiv växthusgas – ca 25 gånger värre än koldioxid. Därför tar vi tillvara på den gasen. Med ett flera kilometer långt nät av nergrävda plastslangar suger vi upp den från ett 60-tal gasbrunnar runt om på deponin. Sedan pumpas metangasen vidare till Landskrona fjärrvärmeverk där den blir värme som räcker till att värma över 400 villor per år. Vi tar även hand om vattnet som kommer när det regnar. Det samlar vi upp i stora lakvattendammar där vi renar det bland annat med hjälp av bakterier. Vi håller noga koll på vattnet i dammarna och när det är tillräckligt rent släpper vi ut det i Lundåkrabukten.

Årsredovisning.

Landskrona – Svalövs Renhållnings AB (LSR)

LSR ansvarar för insamling, transport och behandling av avfall från hushåll, industrier och verksamheter i Landskrona stad samt Svalövs kommun och driver annan därmed förenlig verksamhet. Totalt ger LSR service åt drygt 59 000 invånare.

Ägare

LSR är ett helägt kommunalt aktiebolag som till 75 procent ägs av Landskrona stad genom Landskrona Stadshus AB och till 25 procent av Svalövs kommun.

Styrelse

LSR:s styrelse är sammansatt av politiker från ägarkommunerna. Styrelsen sammanträder vanligen 6 gånger per år och består av 7 ledamöter och 3 suppleanter.

Ordförande Håkan Andersson (l), Landskrona stad

Vice ordförande Mats Hannander (sd), Svalövs kommun

Leif Andersson (s), ledamot Landskrona stad
Simon Andrijevski (s), ledamot Landskrona stad
Frederick Malm (sd), ledamot Landskrona stad
Krister Olsson (s), ledamot Svalövs kommun
Hans Raita (m), ledamot Landskrona stad

Peter Rittsel (s), suppleant Landskrona stad
Sten Wendel (m), suppleant Svalövs kommun
Gerrit Hoogendoorn (mp), suppleant Landskrona stad

Ledning

VD: Robert Svensson
Ekonomichef: Pia Lindström

Områdeschef Kunder: Carl-Henrik Carlsson