Dokument

Gemensamt för Landskrona och Svalöv

Avtal och abonnemangsanmälan (193,80 KB)
Renhållningstaxan (360,97 KB)
Autogiroanmälan (191,13 KB)
Blankett för fettavskiljare (215,07 KB)
Recyclopedia (469,16 KB)
Tömningsschema för trädgårdsavfall 2020 (88,54 KB)

Landskrona

Renhållningsordning (141,51 KB)
Prislista Landskrona åvc (133,64 KB)
Prislista Ven åvc (118,16 KB)

Svalöv

Renhållningsordning (134,76 KB)
Prislista småföretagare Svalövs åvc (118,16 KB)