Dokument

Gemensamt för Landskrona och Svalöv

Avtal och abonnemangsanmälan (443,08 KB)
Renhållningstaxan (615,29 KB)
Autogiroanmälan (254,88 KB)
Blankett för fettavskiljare (519,66 KB)
Recyclopedia (469,16 KB)
Tömningsschema för trädgårdsavfall 2019 (87,22 KB)

Landskrona

Renhållningsordning (141,51 KB)
Prislista småföretagare Landskrona åvc (93,46 KB)
Prislista småföretagare Ven (228,41 KB)
Prislista verksamhetsavfall brännbart m.m. (173,51 KB)

Svalöv

Renhållningsordning (134,76 KB)
Prislista småföretagare Svalövs åvc (228,41 KB)

Pdf:er till miljöhus

Restavfall (567,53 KB)
Matavfall (575,13 KB)
Blandat avfall (675,23 KB)
Elavfall (446,11 KB)