Dokument

Renhållningsordning Landskrona (141,51 KB)
Renhållningsordning Svalöv (134,76 KB)
Renhållningstaxa (367,46 KB)

Blanketter

Avtal och abonnemangsanmälan (193,80 KB)
Autogiroanmälan (191,13 KB)
Blankett för fettavskiljare (215,07 KB)

Informationsmaterial

Recyclopedia uppslagsbok (469,16 KB)
Sorteringsbroschyr (5,18 MB)
Abonnemang miljö (558,76 KB)
Abonnemang mix (626,89 KB)
Placering av kärl (1,27 MB)
Enskilt avlopp (272,41 KB)
Fettavskiljare (555,59 KB)

Prislistor verksamhetsavfall

Prislista Landskrona (fordon över 3,5 ton) (134,33 KB)
Prislista Ven åvc (118,16 KB)

Miljöhus

Affisch kretsloppet (1,49 MB)
MIljörumsskyltar (11,43 MB)
Skylt kampanjsymbol (45,37 KB)
Informationsblad om matavfall (1,06 MB)
Informationsblad exempel på matavfall (1,43 MB)

Konstruktionsmassor

Transportdokument icke farligt avfall (IFA) (180,07 KB)
Grundläggande karaktärisering (313,32 KB)

Övrigt

Tömningsschema för trädgårdsavfall 2021 (68,52 KB)