Så läser du din faktura.

Här förklarar vi begreppen som kan förekomma på din faktura.

Exempel på Miljö standard.

Grundavgift.

Denna avgift betalar alla och den täcker återvinningscentralerna, administration, information, utveckling, farligt avfall med mera.

Sophämtning 190 liter var 4:e vecka.

Kostnaden för ditt kärl och hämtning, transport och behandling av ditt avfall.
I detta exempel ett 190-liters restavfallskärl som blir tömt var 4:e vecka.

Miljöstyrningsavdrag.

Detta belopp dras av från Miljö- och Kompostalternativen och läggs till på
Mixabonnemanget. Detta för att Miljöabonnemanget är bäst för miljön.
Miljöstyrningen är intäktsneutral för LSR och genererar inga intäkter.
Intäkterna från de tre abonnemangen balanserar ut varandra över tid.

Sophämtning 140 liter var 14:dag.

Kostnaden för ditt kärl och hämtning, transport och behandling av dina sopor.
I detta exempel är det för ett 140-liters matavfallskärl som blir tömt var 14:e dag.

Betala miljösmart.

Vanligtvis skickar vi faktura till dig 2 gånger om året. En gång på våren och en gång på hösten. För att slippa pappersfakturor kan du välja att betala via e-faktura eller autogiro. Autogiro drar vi månadsvis eller helårsvis. Blanketten för autogiro hittar du här. E- faktura beställer du via din internetbank. Smart och enkelt.