LSR:s villkor.

 • Kärlen måste vara tillgängliga och väl synliga från sopbilen från klockan 6 till och med 21 den dag vi hämtar dina sopor. Ett tips är att ställa ut kärlet redan kvällen före.
 • Det ska vara fritt 50 centimeter runt kärlet för att sopbilen ska kunna tömma det. Kärlet får inte stå direkt mot till exempel staket, vägg eller häck. Dessutom ska det vara fritt 4 meter över kärlet. Det får alltså inte ställas under träd eller annat.
 • Placera kärlet max 1,5 meter från vägbanan.
 • Se till att marken under kärlet är jämnt. Lyftarmen på sopbilen ska lätt få tag i kärlet och det får inte tippa åt sidan efter tömning.
 • Matavfall får endast läggas i de bruna påsarna du får från LSR (finns att hämta gratis på återvinningscentralen).
 • Matavfallskärlet MÅSTE alltid ställas ut för tömning var 14:de dag. Även om du bara har några få påsar på botten av kärlet.
 • Du får inte fylla kärlet så avfallet når över kärlkanten eller så att locket inte stänger av egen vikt. Då är kärlet överfullt och vi kan inte tömma det.
 • Du tvättar ur kärlet när det behövs. Vill du ha hjälp kan du beställa kärltvätt hos oss mot en avgift.
 • Påsar med matavfall fryser lätt fast i kärlet vintertid. Skaka kärlet före tömning och hacka försiktigt loss påsar som fryst fast.
 • Skotta och sanda vid kärlet på vintern så chauffören kommer åt att tömma det utan att behöva halka eller dra kärlet i snön.
 • Låt matavfallet rinna av för att undvika fukt och lukt i ditt kärl för matavfall under sommaren. Lägg tidningssidor i botten av påsen. Vik ihop påsen ordentligt och ställ kärlet på en skuggig plats.
 • Inget farligt avfall, elavfall, batterier eller grovsopor får läggas i dina sopkärl. Det avfallet måste du lämna på återvinningscentralen.
 • Tidningar och förpackningar av plast, glas, metall och papper lämnar du på återvinningscentralen eller närmaste återvinningsstation.
 • LSR debiterar en felsorteringsavgift (för närvarande 534 kr) vid upprepad felsortering om du har abonnemanget Miljö.
 • LSR har rätt att förändra ditt abonnemang vid upprepad felsortering eller överfyllda kärl.

< Tillbaka till föregående sida