Enbart matavfall i påsen för matavfall.

Matavfall är allt som blir över och som du inte kan spara när du lagat eller ätit mat. Som räkskal, fiskben och kaffesump. Om du valt sopabonnemanget Miljö betyder det att du ska sortera ut matavfallet och lägga det i påsar som är godkända för matavfall.

Det här är matavfall

Det är helt avgörande att enbart matavfall hamnar i din påse för matavfall. Om plast eller andra sopor följer med ner i den blir matavfallet förstört. Som matavfall räknas både råa och tillagade matrester av kött, pasta, ris, grönsaker, rotfrukter, bröd, kakor, frukt, skaldjur, fisk och äggskal. Även kaffesump med filter, tepåsar, teblad och mindre mängder använt hushållspapper hör hemma i matavfallspåsen.

Hantera matavfallet så här

  1. Låt matavfallet rinna av i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen.
  2. Fyll påsen till max tre fjärdedelar – alltså till den streckade linjen. Då kan du stänga till påsen ordentligt. Om du vill ha extra skydd mot läckage kan du lägga lite hushållspapper i botten på påsen. Du kan också använda dubbla påsar.
  3. Lägg påsen i det bruna kärlet för matavfall.

Påshållare till din matavfallspåse

Det är viktigt att du använder en påshållare för att matavfallspåsen inte ska läcka eller bli för våt. I en vanlig hink blir det ingen cirkulation och påsen kan bli våt och gå sönder. Påshållaren är specialtillverkad för matavfallspåsar. Den ser till att luft kan cirkulera och den transporterar alltså bort fukt från påsen. Det betyder också att matavfallet luktar mindre. Du kan hämta en påshållare utan kostnad på närmaste återvinningscentral.

Blir biogas och biogödsel

Det matavfall du sorterar ut blir energi i form av biogas och näring i form av biogödsel. Biogas bildas när bakterier får bryta ner matavfallet i en miljö som saknar syre. Rötning kallas den här processen. Biogasen blir fordonsbränsle, och biogödsel är det som blir kvar efter rötningen. Biogödseln ger näring till våra åkrar, precis som vanlig gödsel. På så sätt sluts kretsloppet och nya grödor kan växa upp och bli ny mat.

Biogasanläggning byggd för papper

Den biogasanläggning vi skickar vårt matavfall till är speciellt konstruerad för att hantera papperspåsar. Biogasprocessen kan inte bryta ner vare sig plastpåsar eller bioplastpåsar. I processens syrefria miljö orsakar bioplastpåsarna driftstopp när de fastnar i roterande maskindelar.

Viktigt med rätt påse för matavfallet

Lika viktigt som att det enbart är matavfall i påsen är alltså att du använder rätt påse. Andra påsar förstör det och gör det omöjligt att återvinna avfallet. Det gäller även komposterbara och nedbrytbara påsar av till exempel majs eller sockerrör. Med såna påsar går matavfallet till förbränning och blir varken biogas eller biogödsel. Ett stort slöseri med en viktig resurs.

Vad som är rätt påse kan du läsa mer om här.